Aktualności firm stowarzyszonych

SAFEGE otowrzył Most 700-lecia w Lublina

<p style="text-align: justify;" align="justify">SAFEGE ODDZIAŁ W POLSCE / SUEZ CONSULTING: W piątek 26 maja 2017 r. w samo południe uroczyście otwarto Most 700-lecia Lublina w ciągu nowo wybudowanej ul. Muzycznej w Lublinie – inwestycję nadzorowaną przez naszą firmę.</p>

>

Pełny tytuł tego projektu brzmi: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul.  Muzycznej w Lublinie na odcinku od  zjazdu na  teren stadionu miejskiego do  skrzyżowania z  ul. Nadbystrzyck? / ul. Narutowicza wraz z  obiektem mostowym nad rzek? Bystrzyc?, budow? sieci: oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budow? i przebudow? sieci kanalizacji deszczowej wraz z  oczyszczalni? ścieków deszczowych oraz przebudow?: sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodoci?gowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej nN i sn, sieci teletechnicznej”, a zamawiaj?cym był Zarz?d Dróg i Mostów w  Lublinie.  

W ramach zadania przebudowany został odcinek od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do  skrzyżowania z ulic? Nadbystrzyck? i Narutowicza, w wyniku czego powstała jednojezdniowa arteria z  czterema pasami ruchu, a wraz z ni? – 90-metrowy most łukowy nad rzek? Bystrzyc?.

Projekt obejmował także przebudowę:

  • sieci oświetlenia drogowego,
  • trakcji trolejbusowej,
  • kanału technologicznego,
  • sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z oczyszczalni? ścieków deszczowych,
  • sygnalizacji świetlnej,
  • sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, wodoci?gowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej nN i SN oraz teletechnicznej.  

Budowa i rozbudowa ul. Muzycznej była bardzo ważnym przedsięwzięciem, ponieważ dopuszczenie do ruchu nowego szlaku było bezwzględnym warunkiem postawionym przez UEFA w zwi?zku z maj?cym odbyć się już w czerwcu2017 meczem otwarcia młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro U21 ? Polska 2017, organizowanym na przyległym do ul. Muzycznej stadionie Arena Lublin. Wymagało to skończenia całości robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie miesi?c przed terminem kontraktowym – jednak dzięki zaangażowaniu wspaniałego zespołu SAFEGE w Lublinie oraz bardzo dobrej współpracy z zespołem Zamawiaj?cego udało się!

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19