Aktualności firm stowarzyszonych

Safege dla miasta Elbląga

<p style="text-align: justify;">Safege w dniu 11.07.2017 podpisała kontrakt z <strong>Urzędem Miejskim w Elblągu</strong> na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji 3 zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. "<strong>Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej</strong>":</p>

>

  1. budowa wiaduktu leż?cego nad lini? kolejow? w ci?gu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elbl?gu,
  2. budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ci?gu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elbl?gu,
  3. przebudowa kanalizacji deszczowej w ci?gu Al. Grunwaldzkiej w Elbl?gu na odcinku od ul. Lotniczej do  rzeki Kumieli.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP