Aktualności firm stowarzyszonych

Sąd Najwyższy uwzględnia skargę kasacyjną klientów White & Case: pozew o ustalenie nieistnienia prawa do żądania wypłaty z gwarancji bankowej można wnieść przeciwko samemu beneficjentowi

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span>W dniu 23 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez White &amp; Case w imieniu polsko-hiszpańskiego konsorcjum, którego liderem był Mostostal Warszawa S.A. W tej precedensowej sprawie Sąd Najwyższy przesądził, kto musi być pozwanym w sprawach dotyczących nadużywania gwarancji bankowych.</span></p>

>

Konsorcjum domagało się ustalenia nieistnienia prawa beneficjenta do skorzystania z  gwarancji bankowej zabezpieczaj?cej prawidłowe wykonanie umowy o przebudowę odcinka drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej.

S?d Najwyższy podzielił stanowisko konsorcjum uznaj?c, wbrew orzecznictwu prezentowanemu przez niektóre s?dy apelacyjne, że w sporach dotycz?cych nadużycia  gwarancji bankowej zakres biernej legitymacji procesowej wyznacza treść ż?dania pozwu. Oznacza to, że przy odpowiednim sformułowaniu roszczenia, powództwo o ustalenie nieistnienia prawa do ż?dania wypłaty z gwarancji bankowej nie musi być wnoszone przeciwko bankowi – wystawcy gwarancji. Wystarczaj?ce może być pozwanie samego beneficjenta gwarancji (w  tym przypadku – zamawiaj?cego roboty budowlane).

Wyrok S?du Najwyższego ma kluczowe znaczenie dla innych postępowań dotycz?cych gwarancji bankowych i  ubezpieczeniowych. Przes?dza bowiem zagadnienie prawne, które dotychczas budziło w?tpliwości praktyków i  powodowało rozbieżności w orzecznictwie.

W zespole White & Case reprezentuj?cym konsorcjum znaleźli się Michał Subocz, partner kieruj?cy praktyk? Rozwi?zywania Sporów, Piotr Bytnerowicz, counsel oraz Jakub Wołkowicz, associate i Emanuel Wanat, associate.

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50  225; mrmroczek@whitecase.com

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wyniki wyborów neutralne dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 28pb, 5-letnie zmniejszyły się do...

RPP wprowadzi forward guidance

Kluczowym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na wtorek posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Komunikat po posiedzeniu będzie szczególnie...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19