Aktualności firm stowarzyszonych

Rynek brokerski w rankingach Gazele Biznesu i Home&Market

<p style="text-align: justify;">Wyniki brokerów ubezpieczeniowych tradycyjnie klasyfikowane są przez miesięcznik Home&amp;Market., który od około 10 lat opracowuje takie zestawienia. Nie wszyscy brokerzy zdecydowali się na ujawnienie swoich wyników finansowych. W rankingu znaleźli się najwięksi rynkowi gracze – ranking otwiera na pierwszym miejscu</p> <p style="text-align: justify;">Gras Savoye z wynikiem za pierwsze półrocze 2013 67,7 mln PLN, za nią Aon z 25,5 mln PLN i MAK z przychodem 18,4 mln.</p>

>

Gras Savoye potwierdziła swoj? pozycję lidera dodatkowo znajduj?c się po raz ósmy (nieprzerwanie od 2013) na zaszczytnej liście Gazel Biznesu opracowywanej i publikowanej przez Puls Biznesu oraz wywiadownię gospodarcz? Coface. Ranking Gazel Biznesu jest publikowany przez dziennik Puls Biznesu od 2000 roku, zatem już po raz czternasty wyróżniono najbardziej dynamiczne polskie spółki. Wśród wyróżnionych rynek ubezpieczeniowy reprezentowały właśnie spółki międzynarodowej grupy Gras Savoye: Pol-Assistance oraz Gras Savoye Polska.

Spółki działaj? w Polsce od 1987 roku, a pod nazw? Gras Savoye od 1994. Zajmuj? czołówki rankingów branżowych i klienckich. Zostały także wyróżnione przez wywiadownię gospodarcz? Dun&Bradstreet Certyfikatami Wiarygodności Biznesowej oraz Transparentna Firma.

Podstaw? strategii biznesowej Gras Savoye w Polsce jest ł?czenie usług w zakresie pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego z usługami serwisowymi, takimi jak likwidacja szkód, assistance, dystrybucja produktów ubezpieczeniowych, dostarczanie efektywnych narzędzi IT do zarz?dzania sfer? ubezpieczeń czy bancassurance. Ważnym aspektem działalności Gras Savoye jest dostęp do międzynarodowego know-how i dostarczanie klientowi optymalnych rozwi?zań ubezpieczeniowych zarówno z polskiego jak i z zagranicznych rynków ubezpieczeniowych.

- Ten podwójny sukces na koniec roku cieszy tym bardziej, że został osi?gnięty w niełatwych warunkach ekonomicznych. Wkładamy dużo pracy w rozwój narzędzi IT oraz w innowacyjne rozwi?zania, a nade wszystko mamy świetny zespół specjalistów. To wspaniała rekompensata za nasze wysiłki oraz motywacja dla nas na 2014 rok - mówi Alexander Konopka prezes zarz?du Gras Savoye Polska.

Gras Savoye to grupa świadcz?ca usługi doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Niezmiennie od 1992 roku zajmuje pierwsz? pozycję w rankingach brokerów ubezpieczeniowych we Francji, a od 2004 w Polsce.

Grupa działa w Polsce w ramach dwóch spółek

 Gras Savoye Polska – broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

 Pol-Assistance – obsługa ubezpieczeniowa

Gras Savoye w Polsce, z 300 osobowym zespołem i obrotami przekraczaj?cymi 138 mln PLN zapewnia obsługę kompleksowych ubezpieczeń dla dużych korporacji oraz średnich i małych firm. Obsługuje ubezpieczenia maj?tkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, osobowe oraz specjalistyczne produkty usługi takie jak na przykład ubezpieczenia pogodowe czy ubezpieczenie budowlane.

Grupa specjalizuje się w obsłudze sektora motoryzacyjnego, budowlanego, energetycznego, finansowego oraz podmiotów publicznych. W ramach jej struktur istnieje dedykowany departament obsługi klientów francuskich. Grupa świadczy ponadto usługi w zakresie masowej dystrybucji ubezpieczeń, bancassurance, reasekuracji, likwidacji szkód oraz assistance.

Spółki Gras Savoye s? sześciokrotn? Gazel? Biznesu. Znalazły się również w zaszczytnym gronie Diamentów Forbes oraz otrzymały od Dun&Bradstreet certyfikat Przejrzysta Firma oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

Obecnie grupa Gras Savoye zatrudnia ponad 3600 osób, a jej sieć obejmuje około 100 placówek w 50 państwach.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin