COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Rozwiązania przyjęte w Ustawie dotyczące odroczenia spłaty rat kredytowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Zgodnie z Ustawą, bank może dokonać zmiany określonych w umowie kredytowej warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

Do pobrania

Download Alerte_financiere_Covid_19_FR_01.PDF  (PDF • 267 KB) Download Alert_finansowy_Covid_19_PL_01.PDF  (PDF • 334 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19