Aktualności firm stowarzyszonych

Ring the Bell 2019

Wg danych European Institute for Gender Equality wskaźnik równości płci w Polsce to zaledwie 56%, podczas gdy w większości Europy Zachodniej stanowi on minimum 70%. Jak tę sytuację zmienić?

 

Dziś świętowaliśmy Dzień Kobiet w doborowym towarzystwie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Nasza konferencja była części? międzynarodowej inicjatywy  „Ring the Bell for Gender Equality”, celem której jest wezwanie społeczeństwa do podjęcia działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

Wydarzenie zebrało przedstawicieli organizacji międzynarodowych, reprezentantów misji dyplomatycznych, regionalnych i krajowych CEOs, liderów opinii i ekspertów.Tematem przewodnim konferencji była implementacja standardu etycznego oraz etyczne przywództwo jako narzędzie zabezpieczania praw kobiet w organizacji.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały dwie publikacje:

  „CEOs for Ethics”  – liderzy biznesowi dziel? się swoimi doświadczeniami oraz ideami w zakresie prowadzenia etycznego biznesu i jego optymalizacji.

„Standard Programu Etycznego. Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy”–  źródło informacji oraz zbiór doświadczeń firm w zakresie równouprawnienia w miejscu pracy.

2,7 miliarda kobiet, ma ograniczone lub znacznie mniejsze możliwości wyboru zawodu niż mężczyźni  (dane World Bank) – d?żymy do tego, aby liczba ta zmniejszała się z każdym rokiem i zachęcamy do tego wszystkich partnerów i interesariuszy!

Chcielibyśmy podzielić się myślami prelegentów tegorocznej konferencji:

Musimy kończyć ze wszelkimi stereotypami ról kobiet i mężczyzn…w tym dniu powinniśmy zastanowić się w jaki sposób możemy działać wspólnie dla wyrównania szans, aby wartości konstytucyjne były respektowane.

dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich  

Gdyby wszystkie kobiety pracowały i zarabiały tyle co mężczyźni zwiększyło by to globalne PKB o 160 bln dolarów, czyli zwiększyłoby je dwukrotnie.

Katarzyna Zajdel-Kurowska, Zastępca Dyrektora Wykonawczego World Bank Group  

Przyszłość jest tuż za rogiem, a kobiety chc? być równa części? tej przyszłości.

Dr Louise Dann, Resource Mobilization and Partnerships Adviser, Eastern Europe and Central Asia Regional Office of United Nations Population Fund (UNFPA)  

Wiele tracimy, jeśli nie dajemy kobietom miejsca, które do nich należy w społeczeństwie.  

H.E. Ronald Jacobus Petrus Marie van Dartel, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands  

Bez etycznego przywództwa stracimy najlepszych ludzi i korzyści rynków, na których działamy.

H.E. Stefan Gullgren, Ambassador of the Kingdom of Sweden

Companies have to consider the fact that the reputation of the companies on the market might highly depend on the ethical principles which they provide to their workers.

H.E. Juha Tapio Ottman, Ambassador of the Republic of Finland  

One of the most important questions regarding employment is providing a careful system which will combine women’s private life and work. Such a system will be beneficial not only for employees, but for company as well.

H.E. Ole Egberg Mikkelsen, Ambassador of the Kingdom of Denmark

Być etycznym nie tylko warto, ale to się również opłaca. Jeśli poważnie myślimy o biznesie to jest to długoterminowe budowanie wartości a nie szybkie zyski, po których znikamy.  

Radek Kaczorek, Chief Executive Officer Immusec  

75% pracowników to kobiety, w zarz?dzie – 43% – dobre praktyki biznesowe.

Katarzyna Kacperska, Dyrektor Generalna Novo Nordisk Pharma

Odsetek kobiet wśród inżynierów różnie. Jako Ericsson stworzyliśmy program szkoleniowy daj?cy młodym kobietom wytyczne pomagaj?ce w budowaniu kariery w świecie technologii.  

Martin Mellor, Szef Ericsson w Polsce

Budowanie standardów etycznych jest kultur? organizacji; budowanie standardów etycznych to jest budowania wzorców przywództwa, to niezwykle szerokie zjawisko, to nie jest proces oderwany od innych…jest części? DNA firmy.

Dominika Bettman, Prezeska Zarz?du Siemens w Polsce

STANDARD ETYKI W POLSCE >>>

Do pobrania

Download Program-Standard-Etyki-w-Polsce-plan-dzialan-broszura.pdf  (PDF • 1 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19