Aktualności firm stowarzyszonych

Renault ma najlepsze salony w Polsce!

<p style="text-align: justify;" lang="pt-BR"><span><span>Renault znalazło się na pierwszym miejscu w 14. Wielkim Teście Salonów przeprowadzonym przez tygodnik „Auto Świat”. </span></span>Do grona firm uznanych za czołowe należy także Dacia.</p>

>

W Wielkim Teście Salonów 2017 tajemniczy klienci (audytorzy Kantar TNS) odwiedzili 371 salonów należ?cych do 22 czołowych marek samochodowych*. Oznacza to, że ankieterzy przetestowali po 30% autoryzowanych salonów sprzedaży każdej z badanych marek. Wśród kryteriów oceny znalazły się organizacja salonu, obsługa klienta oraz oferta jazd próbnych.

Za czołowe uznano salony, których ocena końcowa, będ?ca średni? ważon? wyników w trzech kategoriach, wyniosła przynajmniej 80%. Taki rezultat osi?gnęły marki Renault i Dacia. Salony Renault w sposób szczególny zostały docenione za organizację (97,9%). Bardzo dobre noty uzyskały także za obsługę klienta (85,9%) oraz jazdę próbn? (90,8%). Dodatkowo dwa z czterech salonów, które mog? pochwalić się wynikiem 100%, to koncesjonerzy Renault.

* Wielki Test Salonów został przeprowadzony we współpracy z firm? badawcz? Kantar TNS.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19