Analizy i badania

Rekrutacja w Internecie w 2010 roku - raport GazetaPraca.pl

<p><span><span>W 2010 roku zwiększyła się aktywność rekrutacyjna online - opublikowano ponad 1,38 mln ogłoszeń rekrutacyjnych, z kt&oacute;rych najwięcej kierowano do przedstawicieli handlowych i programist&oacute;w. To wnioski z raportu &bdquo;Rekrutacja w Internecie 2010. Podsumowanie 2010 roku&rdquo; przygotowanego przez ekspert&oacute;w z GazetaPraca.pl.</span></span></p>

>

Rośnie liczba ofert pracy w kluczowych branżach

Z raportu „Rekrutacja w Internecie 2010” wynika, że w ubiegłym roku opublikowano o 35,5 % (362 378 ofert) więcej ogłoszeń rekrutacyjnych niż w roku 2009. Podobnie najnowsze wyniki ze stycznia 2011 roku, dotycz?ce liczby ogłoszeń publikowanych na monitorowanych portalach pokazuj?, że w tym miesi?cu ukazało się ok. o 23% więcej ofert niż w styczniu 2010 roku.

W porównaniu do 2009, można zaobserwować większ? liczbę aktywności rekrutacyjnych za pośrednictwem ogłoszeń online. Wzrosły liczby ogłoszeń w produkcji, budownictwie i logistyce, co potwierdza ożywienie na rynku. Wzrost liczb ofert finansowych i IT potwierdza trendy w rekrutacji do centrów outsourcingowych oraz sygnalizuje zmianę podejścia pracodawców m.in. do funkcji finansowych.

Specjaliści najczęściej poszukiwani

W 2010 roku najwięcej (około 600 tysięcy) ofert było skierowanych do kandydatów na stanowiska specjalistyczne, niewymagaj?ce wyższego wykształcenia (np.: szeregowy sprzedawca, kierowca). Pracodawcy często poszukiwali też specjalistów z wyższym wykształceniem (ok. 400 tysięcy ofert) i pracowników fizycznych (ponad 200 tysięcy), co dowodzi, że pracownicy ci s? w coraz większym stopniu skutecznie rekrutowani za pośrednictwem ogłoszeń internetowych.

IT, inżynieria, technologia – dynamiczny wzrost liczby ofert

O ponad 100% w stosunku do poprzedniego roku wzrosła w 2010 liczba ofert rekrutuj?cych pracowników z branży IT, technologicznej i inżynierskiej. Duże wzrosty liczb ofert zanotowano także w stosunku do stanowisk finansowych i logistycznych oraz w branży produkcyjnej - ponad 150 tysięcy ofert pracy. W dalszym ci?gu blisko 25%, czyli ok. 350 tysięcy monitorowych ogłoszeń, dotyczyło pozyskania kandydatów z branży sprzedażowej.

Handlowcy nadal najchętniej poszukiwani w całej Polsce

W 2010 roku dla przedstawicieli handlowych, handlowców i dealerów opublikowano ponad 204 tysi?ce ofert pracy, a drugie miejsce na liście należy do programistów.

Raport ekspercki „Rekrutacja w internecie 2010” przygotowany został przez zespół specjalistów GazetaPraca.pl na podstawie monitoringu największych portali rekrutacyjnych. Dane dostarczyła firma Gemius SA. Dane zawarte w raporcie dotycz? okresu styczeń - grudzień 2010 roku.

***

GazetaPraca.pl to internetowa platforma kariery ł?cz?ca tysi?ce pracodawców, pracowników i kandydatów poszukuj?cych pracy. Z serwisu GazetaPraca.pl, istniej?cego od 2006 roku, korzysta miesięcznie ponad 1,9 miliona użytkowników*. W GazetaPraca.pl, oprócz ogłoszeń, dostępne s? także artykuły i porady dotycz?ce kariery, informacje o rynku pracy oraz część społecznościowa, m.in. forum. Poniedziałkowe wydanie GazetaPraca.pl (dawniej „Gazeta Praca”) dociera do prawie 2,1 miliona** czytelników Gazety Wyborczej. W GazetaPraca.pl co tydzień, od 1995 roku, publikowane s? setki ogłoszeń rekrutacyjnych, a także porady i artykuły poświęcone rynkowi pracy.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin