Reklama w Katalogu firm stowarzyszonych 2015

<p><strong>Tylko we wrześniu! Dla wszystkich firm, które wykupią reklamę 15% zniżki.</strong></p>

>

Reklama w Katalogu CCIFP to dobra inwestycja na cały rok.

Dzięki imiennej dystrybucji, Katalog trafia bezpośrednio do r?k prezesów, członków zarz?du, dyrektorów generalnych i wyższej kadry menadżerskiej firm stowarzyszonych w CCIFP, przedstawicieli instytucji rz?dowych i samorz?dowych, organizacji pozarz?dowych oraz zwi?zków pracodawców, innych Izb bilateralnych w Polsce, ludzi mediów jak również do dyrektorów regionalnych izb przemysłowo-handlowych we Francji.

Nakład wynosi 2 500 egzemplarzy i jest dystrybuowany przez cały rok. Katalog rozdawany jest   podczas wydarzeń organizowanych przez CCIFP i tych, w których bierzemy udział :

Gala CCIFP, Rendez-vous z Francj?, Bal 14 lipca, Spotkania Warszawskie, comiesięczne RDV Biznesu, Journées Pays we Francji, Międzynarodowe Targi Poznańskie, seminaria i konferencje z osobistościami świata polityki, Forum Ekonomiczne w Krynicy .

Wydarzenia CCIFP gromadz? każdego roku ponad 8  000 uczestników.

CENNIK / ZLECENIE>>>

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA REKLAMY>>>

Do pobrania

Download Zlecenie-na-reklame_2015.doc  (DOC • 199 KB) Download Specyfikacja-techniczna2015.pdf  (PDF • 49 KB) Download Zlecenie_Bon-de-commande_2015.doc  (DOC • 211 KB) Download Zlecenie_Bon-de-commande_20152.doc  (DOC • 211 KB) Download Zlecenie_Bon-de-commande_20153.doc  (DOC • 210 KB) Download Zlecenie_Bon-de-commande_20154.doc  (DOC • 210 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19