Analizy i badania

Raport poświęcony 10 kluczowym czynnikom ryzyka w 2014 roku

<p style="text-align: justify;">Stephen King, główny ekonomista Grupy HSBC, oraz Fredrik Nerbrand, globalny szef Pionu Alokacji Aktywów HSBC, opublikowali właśnie raport poświęcony 10 kluczowym czynnikom ryzyka w 2014 roku oraz ich inwestycyjnym implikacjom.</p>

>

"Osi?gnięto consensus co do perspektyw ekonomicznych i rynkowych na 2014 rok, trzeba jednak być świadomym czynników ryzyka, które mog? mieć wpływ na te perspektywy. Zidentyfikowaliśmy 10 kluczowych czynników ryzyka, wśród których znajduj? się głównie zjawiska, które będ? miały negatywny wpływ na globaln? gospodarkę i rynki finansowe, jest jednak i kilka czynników, które mog? mieć pozytywny wpływ. Nie s? to prognozy, ale raczej scenariusze, które naszym zdaniem inwestorzy powinni wzi?ć pod uwagę, wkraczaj?c w Nowy Rok", napisali autorzy raportu.

Lista 10 kluczowych czynników ryzyka obejmuje:

Niepewność co do dalszego kształtu ilościowego luzowania

  • Fed ograniczy ilościowe luzowanie bez silnego ożywienia (1)
  • Fed będzie zmuszony do zwiększenia ilościowego luzowania (2)
  • Ilościowe luzowanie doprowadzi do inflacji (3)

Ryzyko rynków wschodz?cych

  • Twarde l?dowanie Chin (4)
  • Kryzys w obszarze rachunków obrotów bież?cych rynków wschodz?cych (5)

Ryzyko rynków rozwiniętych

  • Abenomika spowoduje finansow? niestabilność (6)
  • Górna granica dopuszczalnego zadłużenia w USA nie zostanie podwyższona (7)
  • Równowaga w strefie euro zostanie przywrócona (8)

Pozytywne/negatywne spadki cen

  • Widmo deflacji (9)
  • Duży spadek cen ropy (10)

"Uważamy, że spośród tych ryzyk twarde l?dowanie w Chinach oraz zwiększenie ilościowego luzowania przez Fed lub jego ograniczenie bez silnego ożywienia mogłyby mieć największy wpływ na globaln? gospodarkę i rynki finansowe.

Niemniej jednak uważamy również, że prawdopodobieństwo zmaterializowania się takiego ryzyka jak fiasko Abenomiki, duży spadek cen ropy czy widmo deflacji jest większe", dodali autorzy.

"Nasze szacunki i dobór czynników ryzyka s? w nieunikniony sposób subiektywne. Być może za bardzo martwimy się niektórymi spośród 10 przedstawionych czynników ryzyka, jednocześnie ignoruj?c inne, które z czasem mog? okazać się ważniejsze", zaznaczyli autorzy listy 10 kluczowych czynników ryzyka na 2014 rok.

Szczegółowy opis poszczególnych czynników mog? Państwo znaleźć tutaj >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP