Analizy i badania

Raport: Pierwsze kroki na rynku pracy

<p><span><span>Jak wynika z badania Deloitte i Katedry Kapitału Ludzkiego Szkoły Gł&oacute;wnej Handlowej w Warszawie, dla firm nadszedł czas na rewizję dotychczasowych stretegii rekrutowania pracownik&oacute;w. Organizacje powinny zwr&oacute;cić szczeg&oacute;lną uwagę na ofertę skierowaną do student&oacute;w i absolwent&oacute;w. Programy praktyk, staże i programy edukacyjne są dla nich niezwykle istotne, gdyż wiedzą, że dyplom uczelni wyższej niepoparty doświadczeniem, nie zapewni im sukcesu na rynku pracy.</span></span></p> <br />

>

Możliwość rozwoju i nauki jest najważniejsza przy ocenie atrakcyjności pracy i praktyk. Studenci i absolwenci poszukuj? tego typu doświadczeń zarówno w kraju jak i zagranic?. Doświadczenia międzynarodowe s? jednak trudne do zdobycia, gdyż młodzi ludzie nie maj? wsparcia instytucjonalnego. Nie ma wystarczaj?cych rozwi?zań systemowych, które wspierałyby ich w internacjonalizowaniu swojej ścieżki zawodowej. Pragnienie zdobycia doświadczeń w innych kulturach i strefach językowych pozostaje silne także po ukończeniu uczelni. Absolwenci i studenci s? gotowi do przeprowadzki kiedy otrzymaj? ciekaw? ofertę pracy. Pracodawcy powinni przygotować się na to, że o najlepszych kandydatów konkurować będ? także z firmami z innych krajów, dlatego ich oferta rozwoju zawodowego musi być równie atrakcyjna.

Kolejnym istotnym czynnnikiem, którego nie mog? ignorować pracodawcy, jest oczekiwanie studentów i absolwentów, że realizacja kariery zawodowej umożliwi im jednoczesne spełnienie w życiu prywatnym. Równowaga pomiędzy tymi dwoma płaszczyznami jest dla kandydatów ogromnie ważna. Wiedzę o tym, jak wygl?da kultura pracy w danej firmie zdobywaj? z internetu i od znajomych. To właśnie zdanie przyjaciół jest dla nich najważniejsze podczas poszukiwania opinii o organizacji. Wzrasta także rola nowych mediów, które s? dla studentów i absolwentów kluczowym źródłem informacji o dostępnych ofertach i potencjalnych pracodawcach. Tutaj ważnym, nowym polem komunikacyjnym dla pracodawców s? nowe media, a zwłaszcza portale społecznościowe, w których możliwy jest dialog „tu i teraz” z kandydatami. Odformalizowanie przekazu i otwarta forma rozmowy będzie zyskiwała na znaczeniu w budowaniu marki wymarzonego pracodawcy.

Pełna wersja raportu >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin