Analizy i badania

Raport Moody’s silnym wsparciem dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2453 (umocnienie złotego o 0,2%).</p>

>

W poniedziałek i wtorek złoty zyskiwał na wartości. Sprzyjały temu opublikowane w poniedziałek rano przez agencję ratingow? Moody’s zrewidowane na korzyść prognozy polskiego PKB oraz deficytu. W środę złoty zacz?ł tracić na wartości w oczekiwaniu na czwartkowe posiedzenie EBC. Deprecjacji złotego sprzyjał również utrzymuj?cy się wysoki poziom awersji do ryzyka z uwagi na napięt? sytuację geopolityczn? wokół Korei Północnej. W czwartek złoty charakteryzował się podwyższon? zmienności? w reakcji na posiedzenie EBC. Relatywnie jastrzębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu sprzyjał łagodnemu osłabieniu złotego. W pi?tek nast?piła dalsza deprecjacja złotego. W ubiegłym tygodniu złoty silnie zyskiwał natomiast względem dolara, co wynikało ze wzrostu kursu EURUSD. Dolar osłabiał się szczególnie w czwartek i w pi?tek wraz z rosn?cymi oczekiwaniami rynku na normalizację polityki monetarnej EBC.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? liczne dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, indeks NY Empire State oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). Uważamy, że w przypadku realizacji naszych prognoz sumaryczny wpływ tych danych na złotego będzie lekko negatywny. Do osłabienia złotego może przyczynić się również zaplanowana na środę publikacja polskiego bilansu płatniczego. Krajowe dane o inflacji będ? naszym zdaniem neutralne dla polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP