Analizy i badania

Raport Być czy mieć? - różnice pokoleniowe w podejściu do pracy

<p><span><span>R&oacute;żnice międzypokoleniowe w podejściu do pracy nie są zbyt wielkie, jednak im młodsza grupa respondent&oacute;w tym większe przekonanie o przeciążeniu pracą i obowiązkami. Natomiast wraz z wiekiem rośnie poczucie niespełnienia zawodowego - wynika z najnowszego raportu GazetaPraca.pl. </span></span></p>

>

Z raportu GazetaPraca.pl wynika, że osoby z Pokolenia X, czyli urodzone między 1961/65 a 1981/85 rokiem, charakteryzuj? się niepewności?, trudnościami z zatrudnieniem, brakiem stałych punktów oparcia, także w sferze pogl?dów. Natomiast pokolenie Y, urodzonych w latach 80., to chronologiczne i społecznie potomkowie pokolenia X, „obci?żeni” obserwacj? swoich rodziców, przejmuj?cy ich problemy i wyci?gaj?cy z nich własne wnioski.

Analiza poszczególnych grup wiekowych nie wykazuje znacz?cych różnic pomiędzy najmłodszym pokoleniem a pozostałymi grupami. Przedstawiciele pokolenia wchodz?cego na rynek wydaj? się raczej realistami, s? świadomi sytuacji i w większości dostosowuj? swoje plany i działania do realiów. Badanie nie wykazało nadmiernych różnic pomiędzy postawami respondentów w młodym wieku oraz starszymi.

- Badanie wskazuje, że jest zasadniczo niewielka różnica pomiędzy różnymi pokoleniami w obszarze samego stosunku do pracy, jednak spora grupa respondentów, w tym najmłodszych, czuje się istotnie przeci?żona czasem pracy oraz obowi?zkami. Ponadto, znacz?ca część próby nie czuje się spełniona zawodowo i poczucie to rośnie z wiekiem. Co to oznacza dla pracodawców? Niektórzy z nich mog? siedzieć na tykaj?cej bombie zegarowej - wytrzymałość pracowników ma swoje granice. - mówi Rafał Glogier-Osiński, doradca ds. rynku HR.

Pełna wersja raportu >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin