Analizy i badania

Ranking Cytowań i Informacji NEWTON Media za rok 2013.

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Na pierwszym miejscu <em>Gazeta Wyborcza</em> i <em>Wprost</em> –<br />Najczęściej cytowanym dziennikiem ogólnopolskim w 2013 roku była <em>Gazeta Wyborcza</em>. Zaraz po niej plasuje się <em>Rzeczpospolita</em>, a na trzecim miejscu <em>Polska The Times</em>. Z tygodników ogólnopolskich, największą ilość cytowań odnotowało <em>Wprost</em>. Na drugim miejscu znalazła się <em>Polityka</em>, a na trzecim <em>Newsweek Polska</em>. Zapraszamy do zapoznania się z Rankingiem Cytowań i Informacji NEWTON Media, w którym przedstawiamy które dzienniki, które tygodniki i które teksty były najczęściej cytowane w 2013 roku.</strong></span></p>

>

Liderem Rankingu Cytowań i Informacji NEWTON Media za rok 2013, w grupie dzienników ogólnopolskich, została Gazeta Wyborcza (2929). Drugie miejsce zajęła Rzeczpospolita (2588), na trzecim uplasowała się Polska The Times (944). Wśród najczęściej cytowanych tekstów Gazety Wyborczej wymienić można:

-                   Agata Nowakowska, Dominika Wielowieyska, „Liderem lewicy będzie doradca Kulczyka?”, 4.01.13 – były prezydent Aleksander Kwaśniewski zasiada w międzynarodowej radzie doradców firmy Kulczyk Investments;

-                   Dorota Steinhagen, „Jak drogówka nakryła Serafina”, 4.02.13 - mundurowi odst?pili
od ukarania byłego posła PSL za znaczne przekroczenie prędkości, ponieważ
ten przedstawił się jako europarlamentarzysta;

-                   Ewa Siedlecka, Aleksandra Pezda, „Gowin, zarodki, Niemcy”, 22.04.13 – ówczesny minister sprawiedliwości Jarosław Gowin i jego telewizyjna wypowiedź na temat rzekomego handlu zarodkami z in vitro i eksperymentach na nich.

Wśród najczęściej cytowanych dzienników regionalnych w 2013 roku na pierwszym miejscu znalazła się Polska Gazeta Wrocławska (227). Drugie miejsce zaj?ł Dziennik Polski (213),
a trzecie Polska Głos Wielkopolski (178).

Zwycięzc? Rankingu NEWTON Media wśród najczęściej cytowanych tygodników ogólnopolskich zostało Wprost (1145). Na łamy tego pisma trafiło w minionym roku wiele publikacji, które wzbudziły duże zainteresowanie pozostałych mediów. Wśród nich wymienić należy:

-                 Bartosz Janiszewski, „Fundacja na rzecz prezesa”, nr 8/2013 (1565) - założyciel znanej fundacji KidProtect.pl – Jakub Śpiewak, regularnie płacił służbow? kart? za prywatne wydatki, a konto samej organizacji zostało zajęte przez ZUS na poczet długów;

-                 Magdalena Rigamonti, „Mata Hari Kaczyńskiego”, nr 10/2013 (1567) – Ilona Klejnowska, członkini PiS i pracownica biura prasowego PiS, miała pozyskiwać poufne informacje
na temat Solidarnej Polski;

-                 Michał Majewski, Sylwester Latkowski, Cezary Bielakowski, „Nowak – złote dziecko Tuska”, nr 17/2013 (1574) - minister Sławomir Nowak utrzymuje koleżeńskie stosunki
z biznesmenami, którzy zarabiaj? na kontraktach z rz?dowymi firmami i doradzaj? Platformie Obywatelskiej. Szczególnie medialne okazały się fragmenty artykułu dotycz?ce ekskluzywnych i wartościowych zegarków ministra Nowaka.

Drugie miejsce zajęła Polityka (789), a trzecie przypadło tygodnikowi Newsweek Polska (575).

Oprócz tego, że dzienniki i tygodniki cytowano, również na ich temat pisano. I tak, wśród dzienników ogólnopolskich, najczęściej pisano (cytowano b?dź informowano) o Gazecie Wyborczej (4682). Na drugim miejscu znalazła się Rzeczpospolita (3056), na trzecim zaś Polska The Times (1250). Wśród dzienników regionalnych, natomiast, najczęściej pisano na temat Polski Gazety Wrocławskiej (344). Na drugim miejscu znalazł się Dziennik Polski (320), a na trzecim Gazeta Olsztyńska (313). Wśród tygodników ogólnopolskich na pierwszym miejscu znalazła się Polityka (1457), na drugim – Wprost (1307), a na trzecim – Gazeta Polska (1095).

Badanie przeprowadzono na podstawie dzienników i tygodników ogólnopolskich oraz dzienników regionalnych (lista w Rankingu). Uwzględniono wszystkie artykuły, które ukazały się w mediach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., w których cytuje się i powołuje na badane media.

Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z Rankingiem, który przesyłamy w zał?czeniu.

Anna Budzyńska
PR Manager
NEWTON Media
mobile: +48 795 55 64 12
mail: anna.budzynska(@)newtonmedia.pl

  NEWTON Media Sp. z o.o. jest części? grupy NEWTON Media, a.s. - największej ponadnarodowej firmy zajmuj?cej się monitoringiem mediów i usługami powi?zanymi.
Dzięki swojemu profesjonalizmowi i wysokiemu poziomowi przetwarzania informacji, firma oferuje szerok? gamę usług zwi?zanych z monitoringiem. Oferta zawiera również analizy medialne, podsumowania branżowe, raporty ilościowo – jakościowe i inne usługi.
Analiza mediów jest kolejnym szybko rozwijaj?cym się produktem, który NEWTON Media Sp. z o.o. oferuje swoim klientom. Produkt obejmuje analizę wizerunku firmy, który kreowany jest przez media. Te cenne informacje zgromadzone na podstawie obszernej ilości materiałów, umożliwiaj? naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji i w konsekwencji, prowadz? do zwiększania przewagi konkurencyjnej. Analiza mediów może terminowo wskazywać szanse i zagrożenia oraz umożliwiać rozpoznanie ukrytego kontekstu.
Jesteśmy w stanie monitorować i analizować szeroki zakres informacji, dotycz?cych określonej dziedziny Państwa firmy i jej przedstawicieli oraz konkurencji, zgodnie z Państwa potrzebami. Dostarczymy informacje w uporz?dkowanej i czytelnej formie.

Więcej informacji oraz prezentacje naszych produktów można znaleźć na naszych stronach internetowych:

www.newtonmedia.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP