RSE  •  COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Usługi

PwC w walce z koronawirusem

Wsparcie merytoryczne przedsiębiorstw w Polsce

Pakiet kryzysowy PwC - dzielimy się wiedzą i naszymi doświadczeniami w sześciu kluczowych dla przedsiębiorstw obszarach: obrona przychodów, łańcuch dostaw, koszty i płynność, zasoby ludzkie, prawo i regulacje, bezpieczeństwo. W każdym z tych obszarów klienci mogą skorzystać z konsultacji z naszym ekspertem kierując zapytanie za pośrednictwem formularza.

Bezpłatna infolinia - prawnicy z kancelarii PwC Legal poprzez infolinię udzielają porad dla przedsiębiorców na temat ich praw i obowiązków związanych z zagrożeniem wywołanym pandemią COVID-19.

Gość Prof. Witolda Orłowskiego - główny doradca ekonomiczny PwC, prof. Orłowski, w serii wideorozmów dyskutuje z zaproszonymi ekspertami o najważniejszych kwestiach makroekonomicznych i biznesowych.

Badanie jak firmy reagują na COVID - Centrum analityczne Spot Data przy współpracy merytorycznej z PwC oraz firmą badawczą CBM Indicator i Pulsem Biznesu, rozpoczęło realizację badania wpływu COVID-19 na polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Analiza wyników dostarczy odpowiedzi na pytania jak poszczególne sektory gospodarki odczuwają skutki pandemii oraz które z działań prewencyjnych są częściej podejmowane przez firmy.  Odpowiedzi można udzielić na stronie: https://badaniacati.indicator.pl/32029.pg

Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej

PwC wspiera przedsiębiorstwa społeczne  - miejsca pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - np. z niepełnosprawnością, wychodzące z uzależnień czy bezdomności. Pomagamy podmiotom ekonomii społecznej przetrwać, zamawiając u nich produkty i usługi, a z drugiej strony walczy bezpośrednio z zagrożeniem epidemiologicznym i jego skutkami.

§  20 000 maseczek medycznych z atestami. Spółdzielnia Socjalna Panato z Wrocławia szyje maseczki, które bezpłatnie przekażemy potrzebującym placówkom medycznym.

§  ponad 1000 posiłków dla lekarzy przygotowanych przez PES w 4 miastach

o    Gdańsk: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej prowadzi przedsiębiorstwo społeczne - hotel i restaurację SoStay

o    Warszawa - (Kuchnia Czerwony Rower - Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Kuchnia Konfliktu)

o    Łódź (Zakład Aktywizacji Zawodowej Zdrowa Kuchnia (Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych)

o    Wrocław (Stara Piekarnia - Fundacja Zacznie Więcej).

§ 1000 przyłbic wyprodukowanych przez Spółdzielnia Socjalna ManuMania, które bezpłatnie przekażemy dla personelu medycznego z wybranych szpitali

Digital education

Przekazujemy 100 używanych laptopów do placówek pieczy zastępczej - domów dziecka i rodzin zastępczych z całej Polski. Współpracujemy z naszymi partnerskimi organizacjami pozarządowymi oraz Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19