Publikacja Minutes FOMC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,963 (spadek o 2pb), obligacji 5-letnich nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 2,795, a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 3,347 (wzrost o 2pb).</p>

>

W poniedziałek na otwarciu obserwowany był wzrost rentowności polskich obligacji widoczny szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości. Doszło do niego mimo decyzji Moody’s sprzed dwóch tygodni o zmianie perspektywy polskiego ratingu z negatywnej na stabiln? por. MAKROmapa z 15.05.2017). W naszej ocenie źródłem spadku cen polskiego długu była realizacja zysków przez część inwestorów po silnym obniżeniu rentowności polskich obligacji dwa tygodnie temu. We wtorek i w środę obserwowany był wzrost cen polskich obligacji, czemu sprzyjało ogłoszenie niższej od oczekiwań podaży obligacji na czwartkowej aukcji Ministerstwa Finansów. Na aukcji długu Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9- i 10- letnich terminach zapadalności za 3,0 mld zł przy popycie równym 6,86 mld zł. Po aukcji doszło do nieznacznego wzrostu  cen obligacji. W pi?tek ceny polskiego długu były relatywnie stabilne. Publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej miała ograniczony wpływ na rynek długu.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie przewidziana na środę publikacja Minutes z majowego posiedzenia FOMC. Uważamy, że może ona przyczynić się do wzrostu zmienności cen polskich obligacji. Dane nt. koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (indeksy PMI oraz indeks Ifo dla Niemiec) będ? miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na ceny polskich obligacji. Neutralne dla polskiego rynku długu będ? również liczne dane z USA (PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!