Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Przywództwo w czasie transformacji

<p style="text-align: justify;" lang="en-US">Arthur Hunt Consulting i Brytyjsko- Polska Izba Handlowa Mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie biznesowe: “Przywództwo w czasie transformacji – wyzwania i skuteczne postawy”.</p>

>

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2018, w godz. 9.30 - 12.30 (rejestracja rozpocznie się od godz. 9.00) w siedzibie Arthur Hunt Consulting Polska ul. Wiejska 11 lok 18, Warszawa, (2 piętro).

Zdolności przywódcze determinuj? osobisty poziom efektywności” J.C Maxwell.

Zarz?dzanie organizacj? poddan? nieustannym zmianom to wyzwanie dla wielu z nas – leaderów. Sytuacji nie poprawia fakt, iż jest wiele czynników, które musimy wzi?ć pod uwagę zarz?dzaj?c tak złożonym środowiskiem. S? to m.in: nowi gracze na rynku wykorzystuj?cy “agilowe” podejście i myślenie „out of the box”, wewnętrzne zmiany i reorganizacje, nowe pokolenia pracowników (millenialsi, pokolenie Z), dynamiczne zmiany w branży, ekonomii i wiele innych.

Sukces w czasie transformacji jest do osi?gnięcia przez każdego z nas i ma swoje odzwierciedlenie w pracy zespołowej. Niemniej brak silnych kompetencji przywódczych ogranicza go do wybranych zadań i przedsięwzięć, które możemy podejmować indywidualnie. Im większych zmian chcemy dokonać, tym więcej ludzi musimy „porwać” do działania. Nasze zdolności przewodzenia innym determinuj? sukces realizowanych przedsięwzięć. A zatem:

  • Jak zarz?dzać transformacj?, jeśli w organizacji brakuje nam “najlepszych graczy”?
  • Jak radzić sobie w sytuacji, gdy strategiczne tematy nieustannie przeplataj? się z bież?c? rzeczywistości??
  • Jak budować wartość organizacji z ludźmi, którzy tworz? nasze zespoły? Jak działać, aby za nami pod?żali?
  • Jak sytuacja nieustannej zmiany wpływa na nasze zespoły i nas samych, jako liderów?
  • Jakich użyć metod czy środków w trakcie tego procesu, aby zakończył się sukcesem?

Pytań jest znacznie więcej, ponieważ doświadczamy tych zmian każdego dnia. Poszukajmy wspólnie odpowiedzi na nie podczas spotkania.

Wydarzenie poprowadz?: Dorota Grudzień Molenda, Partner Zarz?dzaj?cy Arthur Hunt Consulting Polska, trener, coach i wieloletni praktyk biznesu oraz Axel Parkhouse, Prezes Arthur Hunt Group, ekspert i doświadczony konsultant w zakresie zarz?dzania transformacj? w organizacjach.

Nasi eksperci podczas spotkania podziel? się z Państwem swoj? wiedz?, doświadczeniem i przekaż? kilka inspiruj?cych technik, których twórcami s? tacy znawcy tematyki przywództwa jak: John C. Maxwell czy Dr. Håkan Svennerstål.  

Spotkanie jest przeznaczone dla tych managerów, którzy chc? podnosić swoje kompetencje w zakresie przywództwa.  

Aspekty organizacyjne:

  • Spotkanie będzie prowadzone w j. angielskim (częściowo również w j. polskim)
  • Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Liczy się kolejność zgłoszeń.
  • W celu zarejestrowania się na wydarzenie prosimy o kontakt z

Termin rejestracji mija 25 czerwca 2018 roku.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin