Analizy i badania

Przychody klubów 1 Ligi wyniosły w 2017 roku prawie 107 mln zł

<p style="text-align: justify;">Łączne przychody operacyjne klubów grających w rozgrywkach Pierwszej Ligi Piłkarskiej w ubiegłym roku sięgnęły 106,6 mln zł. Dodatkowo wpłynęło do nich ponad 5 mln zł z tytułu transferów zawodników. Z pierwszej edycji raportu firmy doradczej Deloitte „1 Liga finansowa”, przygotowanego we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i Pierwszą Ligą Piłkarską wynika, że największym źródłem zysków klubów 1 Ligi są przychody komercyjne, które stanowią aż 82 proc. wszystkich wpływów. Ranking przychodów pierwszoligowców wygrał GKS Katowice, który w 2017 roku zarobił 12,4 mln zł.</p>

>

Tegoroczny raport „1 Liga finansowa” jestpierwsz? edycj? analizyprzygotowanej przez firmę doradcz? Deloitte,we współpracy z Polskim Zwi?zkiem PiłkiNożnej, Pierwsz? Lig? Piłkarsk? oraz klubami 1 Ligi. Raport przedstawia przychody klubów piłkarskich uczestnicz?cych w rozgrywkach w sezonie 2017/2018 za rok kalendarzowy 2017.

–  Ł?czne przychody osi?gnięte przez kluby 1 Ligi z działalności operacyjnej, bez uwzględnienia transferów, wyniosły w 2017 roku 106,6 mln zł. Drużyny z czołowej pi?tki rankingu wygenerowały niespełna połowę tej kwoty. Z kolei pierwsza trójka może pochwalić się przychodami zbliżonymi do klubów z dolnej części Ekstraklasy, pod k?tem finansowym pokazuje to potencjał na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

– mówi  Marcin Diakonowicz, Partner, Lider Sports Business Group Deloitte.

Raport Deloitte zawiera również informacje dotycz?ce przychodów klubów 1 Ligi z tytułu transferów. W  ubiegłym roku wyniosły one 5,42 mln zł, w tym 1,88 mln zł na rynku zagranicznym. W 2017 roku najwięcej ze wszystkich zespołów 1 Ligi na transferach zarobił Górnik Łęczna – 2,08 mln zł, z czego 1,24 mln zł na transferach  zagranicznych. Należy jednak pamiętać, że jedn? rundę w 2017 roku, klub z Łęcznej grał w Ekstraklasie, st?d wartość jego piłkarzy była wyższa. Podobna sytuacja dotyczy Ruchu Chorzów, który również rok temu występował w najwyższej klasie rozgrywkowej i osi?gn?ł przychody z tytułu transferów na poziomie 911 tys. zł, w tym 643 tys. zł na rynku zagranicznym. Na drugim miejscu, pod względem transferów krajowych uplasowało się Zagłębie Sosnowiec, którego ł?czne przychody w tym obszarze wyniosły 779 tys. zł.

Pocz?tek gry o najwyższe stawki

W pierwszej edycji rankinguprzychodów 1 Ligi najwyższ? kwotę z działalności sportowej odnotował klub, który nieprzerwanie od 2008 roku występuje w 1 Lidze – GKSKatowice. W 2017 roku przychody GKS sięgnęły 12,4 mln zł. Większość tej kwoty – bo aż 90 proc. – stanowi? przychody komercyjne (czyli wpływy od miasta Katowice, z umów sponsorskich,reklam, sprzedaży koszulek, pami?tekklubowych itd.). Drugie miejsce zaj?ł Górnik Łęczna, który osi?gn?ł przychody na poziomie 10,7 mln zł.

–  Klub z Łęcznej swoj? wysok? pozycję zawdzięcza występom w Ekstraklasie w sezonie 2016/2017, po którym spadł do 1 Ligi. Na ostatnim miejscu na podium znalazła się Miedź Legnica z przychodami na poziomie 9,7 mln zł., która swój potencjał biznesowy poł?czyła ze sportowym, osi?gaj?c awans do wyższej ligi.

–  zaznacza  Przemysław Zawadzki, ekspert Sports Business Group Deloitte.

1 Liga na tle Ekstraklasy

Ł?czne przychody klubów 1 Ligi w 2017 roku stanowi? jedn? pi?t? przychodów klubów Ekstraklasy w  tym samym okresie. Zdecydowana przewaga klubów z wyższej ligi widoczna jest w każdej z kategorii przychodów. Wynika to przede wszystkim z uczestnictwa czołowych zespołów z Ekstraklasy w europejskich pucharach, a także znacz?co wyższych przychodach z tytułu transmisji meczów. Należy również pamiętać, że zdecydowana większość (82 proc.) przychodów klubów 1 Ligi pochodzi z umów komercyjnych. W Ekstraklasie natomiast, połowę ł?cznej kwoty (51 proc.) stanowi? przychody z transmisji i sprzedaży biletów. Co ciekawe, kibice nie zapominaj? o rozgrywkach Pierwszej Ligi. Według danych Polskiego Zwi?zku Piłki Nożnej, na bież?co z sytuacj? tej klasy rozgrywkowej jest nawet 49 proc. fanów interesuj?cych się meczami krajowymi. W przypadku Ekstraklasy odsetek ten jest tylko o 11 proc. wyższy.

–    Raport pokazuje jak naprawdę funkcjonuj? pierwszoligowe kluby w aspekcie biznesowym. Skoro 82 proc. przychodów ma źródło komercyjne, to znaczy, że osoby zarz?dzaj?ce klubami dobrze radz? sobie na rynku i rozumiej? jak ważne jest pozyskiwanie środków na rozwój. Dla całej polskiej piłki ważne jest to, by zaplecze było silne, dynamiczne i realizowało swe zadania.

– mówi  Martyna Paj?czek, Prezes Zarz?du Pierwszej Ligi Piłkarskiej i członek zarz?du PZPN.

Rezerwy w przychodach z transmisji i dnia meczu

Największe źródło przychodów klubów 1 Ligi stanowi przychód komercyjny, który w zeszłym roku wyniósł niespełna 88 mln zł. Ł?czne przychody drużyn z transmisji telewizyjnych sięgnęły prawie 12 mln zł. Zdecydowanym liderem pod tym względem jest Górnik Łęczna, który dzięki udziałowi w Ekstraklasie przez połowę 2017 roku, osi?gn?ł wynik na poziomie 2,4 mln zł. Ze sprzedaży biletów kluby graj?ce w 1 Lidze zarobiły blisko 7,4 mln zł. Największe przychody z tego tytułu osi?gnęły GKS Tychy oraz Ruch Chorzów, które z dni meczów zarobiły odpowiednio 946 tys. zł i 929 tys. zł.

Sezon 2017/2018 pod względem frekwencji w 1Lidze okazał się nieco gorszy od poprzedniego, który był rekordowy.Średnio mecze pierwszoligowców ogl?dało 2 244 widzów, co jest wynikiem o 13 proc. niższym niż w sezonie 2016/2017.  – Największ? frekwencj? minionego sezonu może pochwalić się Ruch Chorzów. Stadion przy ulicy Cichej  gromadził średnio podczas meczu 4 629 kibiców, czyli o 28 proc. mniej niż w poprzednim sezonie. Wpływ na to z pewności? miał spadek Ruchu z Ekstraklasy, w której chorzowianie grali w sezonie 2016/2017

– mówi  Łukasz Linek, ekspert Sports Business Group Deloitte.

Poza liderem jeszcze dwa kluby mogły pochwalić się frekwencj? przekraczaj?c? 4  000 osób na mecz. S? to Podbeskidzie Bielsko-Biała (4 275) oraz GKS Tychy (4 140).

Wynagrodzenia przewyższaj? przychody

Wynagrodzenia stanowi? największ? grupękosztów w klubach piłkarskich. Przyjmuje się, że optymalny poziom wynagrodzeń w stosunku do przychodów powinien wynosić 60 proc. W przypadku 1 Ligi piłkarskiej kluby o zbliżonym do  optymalnego poziomie wskaźnika wynagrodzeń to: Stal Mielec, GKS Katowice oraz Raków Częstochowa. Z kolei kluby notuj?ce niski poziom tego wskaźnika to: MKS Chojniczanka oraz Wigry Suwałki. Do grona klubów, które wydatkami na wynagrodzenia przekraczaj? optymalny poziom wskaźnika wynagrodzeń należ?: Stomil Olsztyn, Miedź Legnica, Pogoń Siedlce, Chrobry Głogów, Odra Opole, GKS Tychy, Górnik Łęczna, Bytovia Bytów oraz Puszcza Niepołomice.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP