Przychody klubów 1 Ligi wyniosły w 2017 roku prawie 107 mln zł

<p style="text-align: justify;">Łączne przychody operacyjne klubów grających w rozgrywkach Pierwszej Ligi Piłkarskiej w ubiegłym roku sięgnęły 106,6 mln zł. Dodatkowo wpłynęło do nich ponad 5 mln zł z tytułu transferów zawodników. Z pierwszej edycji raportu firmy doradczej Deloitte „1 Liga finansowa”, przygotowanego we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i Pierwszą Ligą Piłkarską wynika, że największym źródłem zysków klubów 1 Ligi są przychody komercyjne, które stanowią aż 82 proc. wszystkich wpływów. Ranking przychodów pierwszoligowców wygrał GKS Katowice, który w 2017 roku zarobił 12,4 mln zł.</p>

>

Tegoroczny raport „1 Liga finansowa” jestpierwsz? edycj? analizyprzygotowanej przez firmę doradcz? Deloitte,we współpracy z Polskim Zwi?zkiem PiłkiNożnej, Pierwsz? Lig? Piłkarsk? oraz klubami 1 Ligi. Raport przedstawia przychody klubów piłkarskich uczestnicz?cych w rozgrywkach w sezonie 2017/2018 za rok kalendarzowy 2017.

–  Ł?czne przychody osi?gnięte przez kluby 1 Ligi z działalności operacyjnej, bez uwzględnienia transferów, wyniosły w 2017 roku 106,6 mln zł. Drużyny z czołowej pi?tki rankingu wygenerowały niespełna połowę tej kwoty. Z kolei pierwsza trójka może pochwalić się przychodami zbliżonymi do klubów z dolnej części Ekstraklasy, pod k?tem finansowym pokazuje to potencjał na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

– mówi  Marcin Diakonowicz, Partner, Lider Sports Business Group Deloitte.

Raport Deloitte zawiera również informacje dotycz?ce przychodów klubów 1 Ligi z tytułu transferów. W  ubiegłym roku wyniosły one 5,42 mln zł, w tym 1,88 mln zł na rynku zagranicznym. W 2017 roku najwięcej ze wszystkich zespołów 1 Ligi na transferach zarobił Górnik Łęczna – 2,08 mln zł, z czego 1,24 mln zł na transferach  zagranicznych. Należy jednak pamiętać, że jedn? rundę w 2017 roku, klub z Łęcznej grał w Ekstraklasie, st?d wartość jego piłkarzy była wyższa. Podobna sytuacja dotyczy Ruchu Chorzów, który również rok temu występował w najwyższej klasie rozgrywkowej i osi?gn?ł przychody z tytułu transferów na poziomie 911 tys. zł, w tym 643 tys. zł na rynku zagranicznym. Na drugim miejscu, pod względem transferów krajowych uplasowało się Zagłębie Sosnowiec, którego ł?czne przychody w tym obszarze wyniosły 779 tys. zł.

Pocz?tek gry o najwyższe stawki

W pierwszej edycji rankinguprzychodów 1 Ligi najwyższ? kwotę z działalności sportowej odnotował klub, który nieprzerwanie od 2008 roku występuje w 1 Lidze – GKSKatowice. W 2017 roku przychody GKS sięgnęły 12,4 mln zł. Większość tej kwoty – bo aż 90 proc. – stanowi? przychody komercyjne (czyli wpływy od miasta Katowice, z umów sponsorskich,reklam, sprzedaży koszulek, pami?tekklubowych itd.). Drugie miejsce zaj?ł Górnik Łęczna, który osi?gn?ł przychody na poziomie 10,7 mln zł.

–  Klub z Łęcznej swoj? wysok? pozycję zawdzięcza występom w Ekstraklasie w sezonie 2016/2017, po którym spadł do 1 Ligi. Na ostatnim miejscu na podium znalazła się Miedź Legnica z przychodami na poziomie 9,7 mln zł., która swój potencjał biznesowy poł?czyła ze sportowym, osi?gaj?c awans do wyższej ligi.

–  zaznacza  Przemysław Zawadzki, ekspert Sports Business Group Deloitte.

1 Liga na tle Ekstraklasy

Ł?czne przychody klubów 1 Ligi w 2017 roku stanowi? jedn? pi?t? przychodów klubów Ekstraklasy w  tym samym okresie. Zdecydowana przewaga klubów z wyższej ligi widoczna jest w każdej z kategorii przychodów. Wynika to przede wszystkim z uczestnictwa czołowych zespołów z Ekstraklasy w europejskich pucharach, a także znacz?co wyższych przychodach z tytułu transmisji meczów. Należy również pamiętać, że zdecydowana większość (82 proc.) przychodów klubów 1 Ligi pochodzi z umów komercyjnych. W Ekstraklasie natomiast, połowę ł?cznej kwoty (51 proc.) stanowi? przychody z transmisji i sprzedaży biletów. Co ciekawe, kibice nie zapominaj? o rozgrywkach Pierwszej Ligi. Według danych Polskiego Zwi?zku Piłki Nożnej, na bież?co z sytuacj? tej klasy rozgrywkowej jest nawet 49 proc. fanów interesuj?cych się meczami krajowymi. W przypadku Ekstraklasy odsetek ten jest tylko o 11 proc. wyższy.

–    Raport pokazuje jak naprawdę funkcjonuj? pierwszoligowe kluby w aspekcie biznesowym. Skoro 82 proc. przychodów ma źródło komercyjne, to znaczy, że osoby zarz?dzaj?ce klubami dobrze radz? sobie na rynku i rozumiej? jak ważne jest pozyskiwanie środków na rozwój. Dla całej polskiej piłki ważne jest to, by zaplecze było silne, dynamiczne i realizowało swe zadania.

– mówi  Martyna Paj?czek, Prezes Zarz?du Pierwszej Ligi Piłkarskiej i członek zarz?du PZPN.

Rezerwy w przychodach z transmisji i dnia meczu

Największe źródło przychodów klubów 1 Ligi stanowi przychód komercyjny, który w zeszłym roku wyniósł niespełna 88 mln zł. Ł?czne przychody drużyn z transmisji telewizyjnych sięgnęły prawie 12 mln zł. Zdecydowanym liderem pod tym względem jest Górnik Łęczna, który dzięki udziałowi w Ekstraklasie przez połowę 2017 roku, osi?gn?ł wynik na poziomie 2,4 mln zł. Ze sprzedaży biletów kluby graj?ce w 1 Lidze zarobiły blisko 7,4 mln zł. Największe przychody z tego tytułu osi?gnęły GKS Tychy oraz Ruch Chorzów, które z dni meczów zarobiły odpowiednio 946 tys. zł i 929 tys. zł.

Sezon 2017/2018 pod względem frekwencji w 1Lidze okazał się nieco gorszy od poprzedniego, który był rekordowy.Średnio mecze pierwszoligowców ogl?dało 2 244 widzów, co jest wynikiem o 13 proc. niższym niż w sezonie 2016/2017.  – Największ? frekwencj? minionego sezonu może pochwalić się Ruch Chorzów. Stadion przy ulicy Cichej  gromadził średnio podczas meczu 4 629 kibiców, czyli o 28 proc. mniej niż w poprzednim sezonie. Wpływ na to z pewności? miał spadek Ruchu z Ekstraklasy, w której chorzowianie grali w sezonie 2016/2017

– mówi  Łukasz Linek, ekspert Sports Business Group Deloitte.

Poza liderem jeszcze dwa kluby mogły pochwalić się frekwencj? przekraczaj?c? 4  000 osób na mecz. S? to Podbeskidzie Bielsko-Biała (4 275) oraz GKS Tychy (4 140).

Wynagrodzenia przewyższaj? przychody

Wynagrodzenia stanowi? największ? grupękosztów w klubach piłkarskich. Przyjmuje się, że optymalny poziom wynagrodzeń w stosunku do przychodów powinien wynosić 60 proc. W przypadku 1 Ligi piłkarskiej kluby o zbliżonym do  optymalnego poziomie wskaźnika wynagrodzeń to: Stal Mielec, GKS Katowice oraz Raków Częstochowa. Z kolei kluby notuj?ce niski poziom tego wskaźnika to: MKS Chojniczanka oraz Wigry Suwałki. Do grona klubów, które wydatkami na wynagrodzenia przekraczaj? optymalny poziom wskaźnika wynagrodzeń należ?: Stomil Olsztyn, Miedź Legnica, Pogoń Siedlce, Chrobry Głogów, Odra Opole, GKS Tychy, Górnik Łęczna, Bytovia Bytów oraz Puszcza Niepołomice.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!