Aktualności firm stowarzyszonych

Przewodniki BNP Paribas Real Estate: jak inwestować na rynkach nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej

<p style="text-align: justify;">BNP Paribas Real Estate wspólnie z kancelarią prawniczą Dentons przygotował nowe edycje przewodników po inwestycyjnych rynkach nieruchomości komercyjnych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech.</p>

>

Przewodniki zawieraj? informacje o możliwościach inwestycyjnych w czterech wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE): w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. W przewodnikach analizowana jest specyfika rynków nieruchomości komercyjnych w największych miastach poszczególnych krajów regionu CEE z podaniem kluczowych danych statystycznych. Te rozdziały publikacji, które dotycz? uwarunkowań prawnych i podatkowych obowi?zuj?cych na terenie analizowanych państw zostały przygotowane przez kancelarię prawnicz? Dentons.

Więcej informacji oraz Przewodniki  BNP Paribas Real Estate do pobrania w formacie PDF >>>

BNP Paribas Real Estate to wiod?ca, międzynarodowa firma doradcza będ?ca liderem na wielu rynkach nieruchomości Europy Zachodniej i oferuj?ca swoim klientom kompleksow? ofertę, która obejmuje cały cykl życia nieruchomości: property development, transaction, consulting, valuation, property management i investment management.

Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej BNP Paribas Real Estate świadczy usługi w zakresie: Capital Markets, Property Management, Transaction, Consulting oraz Valuation. Wszystkie Działy firmy wspierane s? przez Dział Badań, który dostarcza informacji na temat rynku i wspiera klientów BNP Paribas Real Estate w podejmowaniu najlepszych długoterminowych biznesowych decyzji.

Eksperci BNP Paribas Real Estate posiadaj? doskonał? znajomość lokalnych rynków. Firma świadczy najwyższej jakości usługi poprzez sieć 180 biur zlokalizowanych na terenie 40 krajów, w których w sumie pracuje ponad 3700 pracowników.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Koronawirus: pakiet antykryzysowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet antykryzysowy. Są to: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...

Newsletter Specjalny nr 6

Prace legislacyjne nad ustawą regulującą tzw. tarczę antykryzysową zostały zakończone i w dniu 31 marca 2020r. weszła w życie zasadnicza większość...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP