Analizy i badania

Przetwórstwo złapało zadyszkę

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">W strukturze indeksu na szczególną uwagę zasługuje spadek składowej dla nowych zamówień eksportowych, który drugi miesiąc z rzędu ukształtował się poniżej granicy 50 pkt. a więc poziomu oddzielającego wzrost od spadku aktywności. Naszym zdaniem spadek zamówień w eksporcie ma charakter przejściowy, na co wskazują wyprzedzające czerwcowe wskaźniki PMI dla nowych zamówień w strefie euro i w Niemczech, sygnalizujące ich umiarkowany wzrost. Oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem można oczekiwać dalszego wzrostu aktywności w tym sektorze, co w najbliższych miesiącach powinno przyczynić się do zwiększenia popytu na produkty polskiego przemysłu.</span></p>

>

Dodatkowym wsparciem dla takiej oceny s? sygnalizowany przez dzisiejsze dane o PMI wzrost zatrudnienia w polskim przetwórstwie przemysłowym (firmy wskazywały na wzrost popytu krajowego jako głównego czynnika uzasadniaj?cego zwiększenie zatrudnienia) oraz wygaśnięcie negatywnego wpływu kryzysu ukraińskiego na eksport dóbr przemysłowych z Polski (w przeciwieństwie do badań z kwietnia i maja br., kryzys polityczny na Ukrainie nie był wskazywany przez przedsiębiorców jako główna przyczyna spadku zamówień eksportowych).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin