Projekcja FOMC może umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3362 (osłabienie złotego o 0,8%).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia z relatywn? stabilizacj? kursu złotego, której sprzyjały ubogi kalendarz makroekonomiczny oraz brak dużych zmian w poziomie globalnej awersji do ryzyka obrazowanego indeksem VIX. Środowa konferencja RPP miała ograniczony wpływ na kursu złotego. Zmiana wydźwięku konferencji po czwartkowym posiedzeniu EBC na mniej gołębi niż dotychczas oddziaływała w kierunku osłabienia polskiej waluty względem euro. Deprecjacja złotego była kontynuowana również w pi?tek, czemu sprzyjały lepsze od oczekiwań dane z rynku pracy w USA.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie środowe posiedzenie FOMC. Nasz scenariusz zakładaj?cy podwyżkę stóp procentowych o 25 pb USA w tym tygodniu jest zgodny z oczekiwaniami rynku, jednak podczas konferencji po posiedzeniu FOMC możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? kursu złotego. Publikacja marcowej projekcji makroekonomicznej FOMC (wskazuj?cej na obniżenie poziomu stóp procentowych w długim okresie) może przyczynić się do lekkiego umocnienia złotego. Liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, a także indeksy NY Empire State, Philadelphia FED i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) pozostan? w cieniu posiedzenia FOMC. Neutralna dla kursu złotego będzie również wtorkowa publikacja danych z Chin. Ograniczony wpływ na kurs złotego będ? najprawdopodobniej miały również krajowe dane o inflacji, zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw oraz bilansie płatniczym. Lekko negatywny dla złotego może być natomiast zagregowany wpływ danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce. W środę odbęd? się wybory parlamentarne w Holandii. Realizacja naszego  scenariusza bazowego, w którym PVV nie uzyska największej liczby miejsc w parlamencie będzie oddziaływała w kierunku wzrostu kursu EURUSD oraz lekkiego spadku kursu EURPLN.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!