Aktualności firm stowarzyszonych

Prof. Aleksander Chłopecki w kancelarii Salans

<p><span><span>Do zespołu kancelarii Salans dołączył prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki &ndash; radca prawny, ekspert w zakresie prawa cywilnego, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, bankowego oraz ubezpieczeniowego.</span></span></p>

>

„Prof. Chłopecki będzie współpracował z naszymi działami Rynków Kapitałowych oraz Prawa Spółek, ale jestem przekonany, że jego dorobek naukowy, wiedza i doświadczenie zawodowe będ? przede wszystkim przydatne dla naszych klientów, którzy aktywnie działaj? na rynkach kapitałowych i w sektorze instytucji finansowych.” – powiedział Tomasz D?browski, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Salans.

Prof. Aleksander Chłopecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Posiada stopień doktora habilitowanego nauk prawnych i jest profesorem nadzwyczajnym na WPiA UW, gdzie kieruje Katedr? Prawa Cywilnego oraz Pracowni? Prawa Rynku Kapitałowego.

Jest Prezesem S?du Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych. Był m.in. Zastępc? Przewodnicz?cego ds. prawnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, członkiem Zarz?du Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA oraz Przewodnicz?cym Rady Nadzorczej PZU SA.

Autor i współautor siedmiu ksi?żek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu. Współautor części regulacji prawnych obowi?zuj?cych w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym.

Salans jest międzynarodow? kancelari? prawnicz?, obsługuj?c? duże podmioty gospodarcze. Ł?czy w sobie doświadczenie i zasoby dużej firmy prawniczej z indywidualnym podejściem do klienta. Kancelaria prowadzi działalność o międzynarodowym zasięgu za pośrednictwem swoich 22 biur rozmieszczonych na całym świecie: Ałma Ata, Baku, Barcelona, Berlin, Bratysława, Bruksela, Budapeszt, Bukareszt, Frankfurt, Hongkong, Istambuł, Kijów, Londyn, Madryt, Moskwa, Nowy Jork, Paryż, Pekin, Praga, Sanki Petersburg, Szanghaj, Warszawa. Globalnie Salans zatrudnia ponad 750 prawników. W Polsce działa od 1991 roku i obecnie zatrudnia ponad 140 prawników, w tym 23 partnerów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin