Partnerzy

Prawa człowieka w polityce inwestycyjnej instytucji finansowych - konferencja

<p><span><span>Zapraszamy na seminarium pt. &quot;Prawa człowieka w polityce inwestycyjnej instytucji finansowych&quot;. Seminarium odbędzie się 1 grudnia 2011 (czwartek) w Bibliotece M.St. Warszawy (ul. Koszykowa 26), w godzinach 11.00 - 15.00. Udział w seminarium jest nieodpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału do 30.11 (środa) g. 12.00.</span></span></p>

>

Seminarium inauguruje w Polsce współfinansowany przez Unię Europejsk? 3-letni projekt pt. FACING FINANCE, który jest poświęcony odpowiedzialności sektora finansowego. Program seminarium obejmuje 2 sesje:

1. Jakie oczekiwania zgłaszaj? organizacje obywatelskie w stosunku do sektora finansowego w zakresie standardów ochrony praw człowieka oraz środowiska naturalnego?
2. Jakie działania podejmuje branża finansowe w celu ograniczenia ryzyka wyst?pienia kontrowersyjnych inwestycji i upowszechnienia zasad odpowiedzialnego inwestowania?

Głos zabior? przedstawiciele organizacji pozarz?dowych monitoruj?cych działania branży finansowej (BankTrack, CEE Bankwatch Network, The New Economics Foundation), oraz praktycy branży finansowej, w tym przedstawiciele jednej z wiod?cych europejskich agencji ratingowych CSR (Vigeo), dużego francuskiego funduszu inwestycyjnego (Amundi SRI Expertise), Międzynarodowej Korporacji Finansowej (Grupa Banku Światowego) oraz Det Norske Veritas Business Assurance.

Szczegółowy program dostępny tutaj >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP