Aktualności firm stowarzyszonych

Pracowania Gier wystąpi podczas jubileuszowej edycji HR Factor!

<p style="text-align: justify;">8 i 9 czerwca 2016 roku Studio Wiedzy organizuje już po raz dziesiąty HR Factor -€“ Make a better HR. Eksperci Pracowni Gier zostali zaproszeni do zrealizowania warsztatu pt.: <strong>„Career Review -€“ czyli jak zostać HR Biznes Partnerem”</strong><a href="http://hrfactor.pl/#9czerwca" target="_blank">CAREER Review, czyli jak zostać HR BIZNES PARTNEREM?</a>.</p>

>

Jak zapowiadaj? organizatorzy:  „X edycja HR FACTOR będzie wkroczeniem na wyższy poziom nie tyle od strony organizacyjnej, co merytorycznej. Nieustannie przygl?damy się temu, jak zmienia się sytuacja na polskiej scenie HR-owej i z jakimi wyzwaniami macie do czynienia na co dzień. Wnioski oraz inspiracje czerpiemy z prowadzonych dla Was szkoleń, projektów doradczych, spotkań think-tankowych i badań HR-owych.Nowoczesna rekrutacja, strategiczny employer branding, zarz?dzanie talentami czy narzędzia HRM - ? ? to tematy, którym poświęcona będzie 2-dniowa konferencja. Obiecujemy 16 intensywnych godzin tylko dla rz?dnych konkretnej wiedzy i umiejętności (sesje warsztatowe) HR-owców.”  

Pracownia Gier przygotuje warsztat dla ekspertów działów HR, którzy chc? poznać drogę, jak? należy przebyć by stać się HR Biznes Partnerem. Podczas warsztatu przedstawimy niezbędne kompetencje skutecznego HR BIZNES PARTNERA, a także sprowokujemy dyskusje z udziałem Head of HR i Business Development Dyrektorem o tym, co przyczynia się do osi?gnięcia sukcesu zawodowego. Ponadto umożliwimy skorzystanie z  Competence Game  - ? ?  dzięki, któremu będzie możliwość zdiagnozowania swoich kompetencji. Warsztat, przeprowadzimy w zgrywalizowanej formie wykorzystuj?cy symulację biznesow?  stosowan? dotychczas  między innymi przez Microsoft, Tauron, Raiffeisen Leasing, Allianz.  

Sylwetki prowadz?cych:  

Joanna Średnicka  - ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Z wykształcenia socjolog. Partner zarz?dzaj?cy i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych. Badacz kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w analizie zmian i procesach HR zachodz?cych w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje.  Jest członkiem i certyfikowan? projektantk? NASAGA (North American Simulation and Gaming Association).  Jako Wykładowca współpracuje ze Szkoł? Główn? Handlow?, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.  

Filip Tomaszewski - ekspert w zakresie innowacji i transferu technologii oraz trener. Jego zasadniczym obszarem kompetencji jest zarz?dzanie zmian?, współpraca i komunikacja w zespole. Szkoleniami zajmuje się od 2004 roku. Współautor uznanych na rynku polskim i światowym gier spod znaku Pracowni, m.in. Archipelago, Strike Fighter i ProfitQuest. Jest też członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gier i Symulacji ISAGA. Wykształcenie zdobył w Instytucie Socjologii UW, tam też skończył ścieżkę zaawansowanych modeli formalnych. Przez kilka lat zwi?zany był z rynkiem monitoringu mediów, w 2005 r. został badaczem roku TNS OBOP. Ma obsesję rentowności w działaniu biznesowym i uwielbia MS Excel. Wszystkie gry, które projektował miały w nim swój pocz?tek.. Prowadził szkolenia m.in. dla PZU, PKN Orlen, Netii, BGŻ, UPC, Siemens, PARP. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, w tym ponad 500 z wykorzystaniem gier symulacyjnych.  

Warsztat odbędzie się 9. Czerwca od 9:00   do 12:00.  

Zapisu można dokonać na stronie organizatora:  http://hrfactor.pl/  

Więcej informacji tutaj:  http://pracowniagier.com/x-hr-factor/

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 7

Dodatkowe koszty pracownicze. W dobie panującego stanu epidemii pracodawcy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zapewnieniem...

Kolejna obniżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś zaskakującą decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 pb, co oznacza spadek stopy referencyjnej z 1,00% do...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP