Posiedzenie RPP w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 2,06, 5-letnie zwiększyły się do poziomu 2,74 (wzrost o 7pb), a 10-letnie do poziomu 3,183 (wzrost o 7pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu obserwowany był wzrost stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za niemieckim rynkiem długu. W znacznym stopniu był to w dalszym ci?gu efekt jastrzębiej wypowiedzi prezesa EBC M. Draghiego sprzed dwóch tygodni nt. przyszłości programu luzowania ilościowego w strefie euro, który dał do zrozumienia, że jego nagłe zakończenie nie jest wykluczone (por. MAKROmapa z 29.01.2018). Krajowe lepsze od oczekiwań dane o PKB w Polsce oraz dane z amerykańskiego rynku pracy nie miały znacz?cego wpływu na krzyw?.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP. Uważamy, że wydźwięk konferencji po posiedzeniu będzie sprzyjał spadkowi stawek IRS na krótkim końcu krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!