COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP może podwyższyć zmienność kursu złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5630 (osłabienie złotego o 0,7%). W zeszłym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach, sytuacja na rynku walutowym pozostawała pod wpływem nastrojów inwestorów kształtowanych przez doniesienia medialne nt. epidemii koronawirusa. Dane wskazujące na dynamiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie, w szczególności w USA, nasilały obawy inwestorów o perspektywy globalnego wzrostu gospodarczego. W konsekwencji w ubiegłym tygodniu obserwowane było osłabienie kursów walut rynków wschodzących, w tym kursu złotego. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane makroekonomiczne miały ograniczony wpływ na rynek walutowy.

W ubiegłym tygodniu na szczególną uwagę zasługuje również znaczące umocnienie dolara względem euro. Sprzyjały mu wspomniane wyżej narastające obawy inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie. Pozytywny dla kursu dolara był także wzrost cen ropy naftowej wspierany przez wypowiedź prezydenta USA D. Trumpa wskazującą na możliwe porozumienie pomiędzy Arabią Saudyjską a Rosją mające na celu ograniczenie wydobycia ropy naftowej. Oczekujemy, że w tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z epidemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. tempa rozprzestrzeniania się pandemii.

Oczekujemy, że podwyższonej zmienności kursu złotego może sprzyjać zaplanowane na środę posiedzenie RPP. Uważamy, że publikacja Minutes z marcowego posiedzenia FOMC, a także dane z amerykańskiej gospodarki (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będą miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Decyzja S&P dotycząca ratingu Polskizostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków a tym samym ewentualna reakcja rynku walutowego nastąpi dopiero w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu w kierunku osłabienia funta względem euro może oddziaływać hospitalizacja premiera Wielkiej Brytanii B. Johnsona, która może zostać odebrana przez inwestorów jako czynnik ryzyka dla dalszych negocjacji w sprawie Brexitu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19