Aktualności firm stowarzyszonych

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku długu

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,72 (wzrost o 10pb), 5-letnie do 1,69 (wzrost o 18pb), a 10-letnie do 1,72 (wzrost o 20pb). Od poniedziałku do środy obserwowany był wzrost stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi, co było kontynuacją trendu obserwowanego dwa tygodnie temu.

W środę doszło do spadku stawek IRS, czemu sprzyjało obniżenie światowej awersji do ryzyka wraz z deeskalacją wojny handlowej na linii USA-Chiny. W czwartek stawki IRS powróciły do trendu wzrostowego, w którym pozostały do końca tygodnia, do czego przyczynił się mieszany wydźwięk stanowiska EBC (patrz powyżej).

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie FOMC, które może przyczynić się do podwyższonej zmienności stawek IRS. Uważamy, że publikacja danych o krajowej produkcji przemysłowej może sprzyjać spadkowi stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Pozostałe krajowe dane (sprzedaż detaliczna oraz zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), podobnie jak dane z USA (produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeksy NY Empire State oraz Philadephia FED) i indeks ZEW dla Niemiec będą miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na krzywą dochodowości.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin