Posiedzenie FED w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,97 (wzrost o 2pb), 5-letnie do poziomu do 2,51 (wzrost o 2pb), a 10-letnie do 2,99 (wzrost o 2 pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień stawki IRS charakteryzowały się nisk? zmienności?, czemu sprzyjała utrzymuj?ca się niewielka płynność na rynku. W pi?tek doszło do wzrostu spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. Wynikało to ze spadku rentowności niemieckich obligacji po publikacji słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro, podczas gdy ceny polskich obligacji pozostały stabilne.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie FED. Uważamy, że publikacja najnowszych projekcji FOMC może doprowadzić do wzrostu stawek IRS na długim końcu krzywej dochodowości. Przeciwny wpływ będzie miała naszym zdaniem publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. Pozostałe dane z USA (finalne dane o PKB, zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Niemiec (Ifo) będ? w naszej ocenie neutralne dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19