Analizy i badania

Posiedzenie EBC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,908 (spadek o 2pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,633 (spadek o 8pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,173 (spadek o 12pb).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek ceny polskiego długu charakteryzowały się nisk? zmienności? ze względu na ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych. W środę doszło do spadku rentowności polskich obligacji widocznego na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości. Wzrostowi cen polskiego długu sprzyjała niższa od konsensusu rynkowego publikacja wstępnego szacunku inflacji w Polsce, a także ogłoszenie przez Ministerstwo Finansów niższej od oczekiwań podaży na aukcji długu zaplanowanej na 9 czerwca. W czwartek rentowności polskich obligacji były stabilne. Pi?tkowa publikacja niższych od oczekiwań danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA przyczyniła się do obniżenia rentowności polskich obligacji.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Oczekiwana przez nas zmiana nastawienia EBC na bardziej jastrzębie będzie naszym zdaniem negatywna dla cen polskich obligacji. Pozostałe wydarzenia (posiedzenie RPP, publikacja danych nt. chińskiego bilansu handlowego) nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19