Posiedzenie EBC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zmniejszyły się do poziomu 1,924 (spadek o 11pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,676 (spadek o 3pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,303 (spadek o 8pb).</p>

>

W poniedziałek na otwarciu ceny polskiego długu zyskiwały w ślad za obligacjami niemieckimi. Była to korekta po silnym spadku ich cen dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 10.07.2017). We wtorek na otwarciu doszło do wzrostu rentowności polskich obligacji, co częściowo wynikało z podwyższonej niepewności na rynku w oczekiwaniu na wyst?pienie szefowej FED J. Yellen przed Kongresem. Jej gołębie wypowiedzi w dalszej części tygodnia oddziaływały w kierunku wzrostu apetytu na ryzykowne aktywa, a w konsekwencji spadku rentowności polskich obligacji. Krajowe dane o inflacji i bilansie płatniczym miały ograniczony wpływ na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Oczekiwana przez nas zmiana nastawienia EBC na bardziej neutralne będzie w naszej ocenie negatywna dla cen polskich obligacji. Do obniżenia cen polskiego długu może przyczynić się także  przewidziana na środę publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Pozostałe krajowe dane (zatrudnienie oraz przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) oraz dane z USA (rozpoczęte budowy domów, pozwolenia na budowę, indeksy Philadelphia FED oraz NY Empire State) będ? naszym zdaniem neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!