Analizy i badania

Posiedzenie EBC może podwyższyć zmienność na polskim rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,523 (wzrost o 1pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,285 (wzrost o 4pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,963 (wzrost o 6pb).</p>

>

Od poniedziałku do pi?tku mieliśmy do czynienia z łagodnym wzrostem rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. W naszej ocenie spadek cen polskich obligacji był prawdopodobnie zwi?zany z wzrostem oczekiwań inwestorów, że agencja Moody`s zdecyduje się maju obniżyć rating Polski. Przed dwoma tygodniami agencja określiła kryzys wokół Trybunału jako negatywny dla ratingu Polski, a w tym tygodniu Parlament Europejski przyj?ł rezolucję, w której wezwał polski rz?d do publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz przestrzegania rekomendacji Komisji Weneckiej. Wsparcie dla takiej oceny stanowi spadek spreadu pomiędzy 10-letnimi węgierskimi i 10 letnimi polskimi obligacjami. Dodatkowo, na długim końcu krzywej obserwowany był wzrost spreadu polskich obligacji względem rynków bazowych.

W czwartek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC oczekujemy podwyższonej zmienności na polskim rynku długu. Negatywny wpływ na ceny polskiego długu mog? mieć wtorkowe odczyty sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w Polsce. W naszej ocenie dane z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz indeks Philadelphia FED), podobnie jak krajowe odczyty zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, będ? neutralne dla cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19