Partnerzy

Polsko-Francuskie Studia Zarządzania typu MBA

<p style="text-align: justify;">Nasze studia prowadzone są na Uniwersytecie Łódzkim, we <strong>współpracy z Instytutem Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Lyon 3 </strong>we Francji. <strong>Działamy już od 25 lat</strong>.  Jesteśmy jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych  programów tego typu w Polsce. Przeszkoliliśmy blisko <strong>600 polskich i francuskich menedżerów oraz przedsiębiorców</strong>.</p>

>

Nasz program ma charakter kameralny, gdyż co roku przyjmujemy około 20 słuchaczy z Polski i Francji. Wykłady prowadzone s? w języku polskim i francuskim przez renomowanych profesorów i konsultantów przedsiębiorstw z Lyonu i Łodzi.

Program kończy się przygotowaniem projektu biznesowego nastawionego   na rozwi?zanie konkretnego problemu menedżerskiego w Państwa   firmie. Praca dyplomowa przygotowywana jest w języku francuskim i broniona przed polsko-francusk? komisj?. Atutem programu jest otrzymanie francuskiego dyplomu zarz?dzania: Master Management et Administration des Entreprises oraz polskiego dyplomu zarz?dzania typu MBA.

Nasz program     pozwala doskonale     ł?czyć pracę ze studiami. Zajęcia odbywaj? się przez 3 semestry, w pi?tki wieczorem, soboty i niedziele do południa, co nie koliduje z obowi?zkami zawodowymi. Niew?tpliwym atutem naszej oferty, obok wysokiego poziomu kształcenia, jest konkurencyjna cena – 7 500 złotych za cały cykl studiów dla studentów z krajów UE.

Z uwagi na niewielk? liczbę menedżerów znaj?cych język francuski nasz program wymaga ci?głego upowszechniania w środowisku polskiego i francuskiego biznesu.  

Licz?c na zainteresowanie Państwa firmy zapraszamy   potencjalnych kandydatów do bezpośredniego kontaktu mailowego z sekretarzem programu – p. Grażyn? Karbowsk? cbsful(@)uni.lodz.pl .

Zapisy przyjmujemy do 28 września   2016 r.

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na naszej stronie: http://francemba.uni.lodz.pl/

Francuski w Łodzi:
https://www.dropbox.com/s/wwjit5od6o3i5qy/ALFR_TREE_MASTER.m4v?dl=0  

Licz?c, iż Państwa firma znajdzie się w naszej sieci   partnerów programu, pozostaję z wyrazami szacunku  

Prof. dr hab. Tomasz Domański
Dyrektor Polsko-Francuskiego Programu Studiów Zarz?dzania typu MBA

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP