Analizy i badania

Polski PMI neutralny dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2275 (umocnienie złotego o 0,8%).</p>

>

W poniedziałek i wtorek złoty oraz inne waluty regionu zyskiwały na wartości, co zwi?zane było przede wszystkim z publikacj? wyników I tury wyborów prezydenckich we Francji wskazuj?cych na zwycięstwo E. Macrona. W dalszej części tygodnia  kurs EURPLN oscylował wokół poziomu 4,22, czemu sprzyjała stabilizacja globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej indeksem VIX.

Dzisiejsza publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa jest w naszej ocenie neutralna dla złotego. W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie przewidziana na pi?tek publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy jej wpływ na kurs polskiej waluty będzie jednak ograniczony. W środę oczekujemy podwyższonej zmienności kursu złotego z uwagi na posiedzenie FOMC. Indeksy ISM dla przetwórstwa w USA, a także występny szacunek PKB w strefie euro nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Istotne znaczenie dla kursu złotego mog? mieć sondaże dotycz?ce II tury wyborów prezydenckich we Francji. W przypadku gdyby wskazywały one na wzrost prawdopodobieństwa zwycięstwa M. Le Pen mog? być one negatywne dla złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19