Analizy i badania

Pod koniec 2013 roku zwalnia wzrost w polskim sektorze przemysłowym

<p style="text-align: justify;">Obecny okres poprawy warunków w polskim sektorze przemysłowym w grudniu został utrzymany, jednak tempo poprawy było nieco słabsze niż w poprzednim miesiącu. Tempo wzrostu wielkości produkcji, liczby całkowitych nowych zamówień i zamówień eksportowych nadal pozostało mocne, aczkolwiek nieco słabsze od listopadowego. Dalsze umocnienie popytu w sektorze zostało dodatkowo wsparte wyraźnym wzrostem zarówno zakupionych środków produkcji, jak i zatrudnienia.</p>

>

HSBC PMI ? Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik, opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. W grudniu wskaźnik PMI pozostał powyżej neutralnego progu 50.0 szósty miesi?c z rzędu i osi?gaj?c poziom 53.2 był znacznie powyżej historycznej średniej, co sygnalizuje wyraźn? poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Wskaźnik PMI spadł jednak z listopadowego poziomu 54.4 i przerwał rekordowy siedmiomiesięczny okres wzrostów miesi?c do miesi?ca. W ostatnim kwartale 2013 roku średnia wskaźnika PMI wyniosła 53.6. Jest to najlepszy wynik od I kwartału 2011 roku.

W grudniu siódmy miesi?c z rzędu odnotowano wzrost liczby nowych zamówień. Tempo tego wzrostu zwolniło jednak w stosunku do listopadowego 34-miesięcznego rekordu, niemniej jednak nadal pozostało wyraźne i większe niż średnia z badań długoterminowych. Wzrost liczby zamówień eksportowych także zwolnił, po tym jak osi?gn?ł rekord badań w październiku tego roku. Najnowszy wzrost liczby nowych zamówień z rynków eksportowych był najwolniejszy od lipca.

Po czternastu miesi?cach spadków okres wzrostu wielkości produkcji trwa obecnie sześć miesięcy. Tempo wzrostu wielkości produkcji pozostało wyraźne, jednak zwolniło w porównaniu do listopada i było najsłabsze od lipca. Z kolei zaległości produkcyjne w listopadzie wyraźnie zmalały.

Umocnienie warunków w sektorze produkcyjnym zostało podkreślone w grudniu przez dalszy wyraźny wzrost liczby miejsc pracy. Zatrudnienie wzrosło pi?ty miesi?c z rzędu, a tempo tego wzrostu było zbliżone do wrześniowego 76-miesięcznego rekordu.

Wyraźny wzrost liczby nowych zamówień spowodował dalszy duży wzrost aktywności zakupowej w grudniu. Liczba zakupionych przez polskich producentów środków produkcji wzrosła w najszybszym tempie od marca 2011 roku. Z kolei poziom zapasów pozostał bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesi?ca.

W grudniu presja kosztowa osłabła, a koszty produkcji wzrosły w najwolniejszym tempie w obecnym sześciomiesięcznym okresie inflacji. Producenci z kolei, trzynasty miesi?c z rzędu zredukowali ceny pobierane za wyroby gotowe. Jest to ł?cznie drugi najdłuższy okres redukcji cen, od kiedy po raz pierwszy zebrano dane dla tej zmiennej w 2003 roku.

Komentarz

Komentuj?c wyniki badań PMI ? Polskiego Sektora Przemysłowego, Agata Urbańska-Giner, ekonomista HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej powiedziała:

„Dobre wieści s? takie, że badanie PMI wskazuje na kontynuację poprawy koniunktury w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Złe wieści s? takie, że tempo tej poprawy w grudniu nieco spowolniło. W sumie wskaźnik PMI wyniósł średnio 53.6 w 4 kw. 2013, co jest najwyższym odczytem od 1kw. 2011. Jednocześnie wynik grudniowy był najsłabszym w ostatnim kwartale minionego roku. Indeks produkcji spadł w grudniu do poziomu z lipca, a indeks nowych zamówień był w grudniu najsłabszy od trzech miesięcy. Niemniej jednak indeks zatrudnienia wzrósł do 53.4, to drugi najwyższy poziom od maja 2007. Wzrost nowych zamówień w eksporcie w grudniu był kontynuowany, ale tempo tego wzrostu było słabsze niż w ostatnich czterech miesi?cach. Osłabiła się presja kosztowa w przemyśle. Ceny nakładów rosły w grudniu wolniej niż w minionych pięciu miesi?cach, podczas gdy ceny produktów spadły trzynasty miesi?c z rzędu. Wzrostowy trend PMI wspiera nasze prognozy ożywienia gospodarczego w 2014 roku, ale obecnie wskazuje, że jest to ożywienie, któremu nie towarzyszy presja inflacyjna”.

Główne wyniki badań

 Słabnie tempo wzrostu produkcji i nowych zamówień

 Zatrudnienie nadal wzrasta w wyraźnym tempie

 Gaśnie presja kosztowa

HSBC jest jedn? z największych na świecie organizacji świadcz?cych usługi bankowe i finansowe. Dysponuj?c ponad 6 600 oddziałami w krajach rozwiniętych i rozwijaj?cych się, chcemy być tam, gdzie ma miejsce wzrost, by wspierać dostęp klientów do możliwości wynikaj?cych z tego wzrostu oraz rozwój firm i gospodarek, a w ostatecznym rozrachunku - pomagać ludziom w urzeczywistnieniu ich nadziei i ambicji.

Obsługujemy ponad 55 milionów klientów za pośrednictwem czterech globalnych pionów biznesowych: bankowości detalicznej i zarz?dzania maj?tkiem, bankowości komercyjnej, bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej oraz bankowości prywatnej. Nasza sieć obejmuje 80 krajów i terytoriów w sześciu regionach geograficznych: Europa, Hongkong, pozostałe kraje Azji i Pacyfiku, Bliski Wschód i Afryka Północna, Ameryka Północna i Ameryka Łacińska. D?żymy do tego, by nasza firma została uznana za światowego lidera wśród banków międzynarodowych.

Spółka HSBC Holdings plc notowana jest na giełdach w Londynie, Hongkongu, Nowym Jorku, Paryżu i na Bermudach, ma ponad 216 000 akcjonariuszy ze 130 krajów i terytoriów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Koronawirus: pakiet antykryzysowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet antykryzysowy. Są to: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...

Newsletter Specjalny nr 6

Prace legislacyjne nad ustawą regulującą tzw. tarczę antykryzysową zostały zakończone i w dniu 31 marca 2020r. weszła w życie zasadnicza większość...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP