Analizy i badania

Po okresie spowolnienia globalna branża obronna i lotnicza wraca na ścieżkę wzrostu

<p style="text-align: justify;">W 2015 roku przychody przemysłu lotniczego i obronnego w ujęciu globalnym wyniosły 674,4 mld dolarów i były o 3,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Sektor wzrost ten zawdzięcza rozwojowi lotnictwa cywilnego, w którym przychody wzrosły aż o 6,4 proc. r./r.</p>

>

Jak wynika z corocznego raportu „Global Aerospace & Defense sector financial performance study”, przygotowanego przez firmę doradcz? Deloitte, po kilku latach spadku również sektor obronny poprawił swoje przychody o 1,7 proc w porównaniu do roku 2014. W ubiegłym roku znacz?cy wzrost w branży A&D odnotowały przede wszystkim firmy z Europy, których przychody urosły o 8,2 proc., w porównaniu do 1,4 proc. wzrostu, który osi?gnęły przedsiębiorstwa obronne i lotnicze z USA.

Raport Deloitte powstał na podstawie analizy wyników stu największych firm z branży lotniczej i obronnej, których przychody osi?gnęły poziom minimum 500 mln dolarów zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi na 31 grudnia 2015.  W 2015 roku globalny sektor lotniczy i obronny urósł o 3,8 proc., tym samym prześcigaj?c tempo wzrostu globalnego produktu krajowego brutto, wynosz?cego 2,4 proc.  Przychody analizowanych firm zwiększyły się o 24,8 mld dolarów i osi?gnęły poziom 674,4 mld dolarów.

Jest to pozytywna zmiana, bior?c pod uwagę, że w 2014 roku było to jedynie 1,9 proc., a w 2013 roku 3,2 proc., podczas gdy w 2012 roku wzrost ten sięgn?ł aż 5,8 proc. Na odwrócenie tego negatywnego trendu miała wpływ poprawa sytuacji w sektorze obronnym, którego przychody w 2015 roku wzrosły o 1,7 proc., czyli 5,8 mld dolarów. W 2016 i 2017 roku firmy z tej branży prawdopodobnie utrzymaj? ten pozytywny kurs, a ma to zwi?zek z rosn?cymi wydatkami na obronność w wielu krajach, w tym również w Polsce”  – mówi  Piotr Świętochowski, Dyrektor w Dziale Audytu, ekspert ds. przemysłu obronnego, Deloitte.

Wzrost przychodów całego sektora lotniczego i obronnego to jednak nadal przede wszystkim zasługa producentów samolotów i sprzętu lotniczego. W 2015 roku branża ta zwiększyła swoje przychody o 6,35 proc. do sumy 325,5 mld dolarów. Na ten dobry wynik wpłynęły przede wszystkim rosn?cy popyt na lotniczy transport pasażerski, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, Indiach oraz Chinach, a także konieczność wymiany przestarzałych maszyn na nowe, zużywaj?ce mniej paliwa.

W ubiegłym roku sektor lotnictwa cywilnego ustanowił nowe rekordy, jeżeli chodzi o ilości dostaw oraz zamówienia na nowe samoloty. Dostawy wzrosły o 3,3 proc. do poziomu 1 397 sztuk przy rekordowej liczbie zamówień, sięgaj?cej 13 467 sztuk, co stanowi wzrost o 3,4 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Oznacza to, że utrzymuj?c obecne tempo produkcji, portfele zamówień sięgaj? dziewięciu lat i sześciu miesięcy. Wartość zamówień osi?gnęła najwyższy w historii poziom 1,9 mld dolarów. Deloitte szacuje, że w latach od 2015 do 2034 sprzedanych zostanie 34 tys. sztuk samolotów odrzutowych o ł?cznej wartości katalogowej 5,47 bln dolarów.

W ubiegłym roku zysk operacyjny całej światowej branży lotniczej i obronnej wyniósł 70,2 mld dolarów. Z analizy Deloitte wynika, że w roku 2015 firmy produkuj?ce sprzęt dla lotnictwa cywilnego i przemysłu obronnego z siedzib? w USA wygenerowały 424,1 mld dolarów przychodów, co daje im 62,9 proc. udziału w całym zestawieniu 100 największych przedsiębiorstw w sektorze A&D, zaś firmy europejskie – 203,9 mld dolarów (30,2 proc.). „Jednak dzięki większej konkurencyjności, wyższym wydatkom na obronność oraz stałemu wzrostowi produkcji liczby samolotów cywilnych w Europie, to te ostatnie zanotowały znacz?cy wzrost przychodów, wynosz?cy aż 8,2 proc. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw z USA wyniósł on jedynie 1,4 proc.” – wyjaśnia  Piotr Świętochowski. Analizuj?c jedynie podsektor obronny w Europie był to wzrost przychodów w wysokości 6,8 proc., a w USA spadek w wysokości 0,9 proc.

W ubiegłym roku nie zmienił się znacz?co układ sił wśród producentów samolotów i sprzętu obronnego. Nadal palma pierwszeństwa należy do koncernu The Boeing Company (wzrost przychodów o 5,9 proc.), który w 2015 roku dostarczył 762 samoloty. Na podium pod względem wielkości przychodów znalazły się także Airbus Group (wzrost o 6,2 proc.) oraz Lockheed Martin (wzrost o 1,2 proc.). Przychody dwudziestu największych firm z sektora A&D stanowi? blisko 74,8 proc. przychodów całego zestawienia 100 firm z tej branży.

Z kolei największy wzrost przychodów należał w ub. roku do firmy Engility i sięgn?ł 52,5 proc. Spośród 100 analizowanych firm 34 zanotowało spadek przychodów. Większość z nich to producenci sprzętu obronnego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin