Aktualności firm stowarzyszonych

PMI nadal wskazuje na spadek aktywności w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w grudniu do 48,0 pkt. wobec 46,7 pkt. w listopadzie, kształtując się powyżej naszej prognozy (46,5 pkt.) i konsensusu rynkowego (46,8 pkt.). Tym samym już czternasty miesiąc z rzędu indeks pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Wzrost indeksu PMI wynikał z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji oraz czasu dostaw), podczas gdy przeciwny wpływ miała niższa kontrybucja składowej dla zapasów pozycji zakupionych i zatrudnienia.

Choć zarówno grudniowy indeks PMI, jak i jego główne składowe wskazują na utrzymujący się spadek aktywności w polskim przetwórstwie, w grudniu tempo tego spadku wyraźnie się zmniejszyło. Jest to zaskakujące w świetle odnotowanego w ostatnich miesiącach wyhamowania wzrostu aktywności w budownictwie (por. MAKROpuls z 23.12.2019), a także w świetle grudniowych danych PMI dla niemieckiego przetwórstwa, które sygnalizowały szybszy spadek produkcji, zatrudnienia i zaległości produkcyjnych przy nieznacznie wolniejszym spadku nowych zamówień ogółem i zamówień eksportowych.

Przetwórstwo wciąż odporne na dekoniunkturę za granicą

W strukturze grudniowego PMI dla polskiego przetwórstwa na uwagę zasługuje również pierwszy od sierpnia br. wzrost Wskaźnika Oczekiwanej Produkcji (w horyzoncie 12 miesięcy). Sygnalizuje to poprawę ocen ankietowanych firm dotyczących aktywności w najbliższych kwartałach. Wskazuje to również, że zidentyfikowane przez nas czynniki odporności polskiego przetwórstwa na spowolnienie w światowym handlu i niemieckim przetwórstwie (por. MAKROmapa z 1.04.2019) są nadal obecne. Wsparciem dla tej tezy jest odnotowana w ostatnich miesiącach stabilizacja zagwarantowanego okresu produkcji w polskim przetwórstwie przy bieżącym krajowym i zagranicznym portfelu zamówień na wysokim 10-miesięcznym poziomie. Mimo poprawy ocen dotyczących oczekiwanej produkcji uważamy, że w najbliższych kwartałach spadek inwestycji publicznych oraz spowolnienie w światowym handlu, w tym w branży motoryzacyjnej, będą ograniczać skalę aktywności w polskim przetwórstwie przemysłowym. Wsparciem dla takiej oceny są opublikowane dziś dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym w Chinach (PMI). Wskazują one na pogorszenie ocen dotyczących bieżących zamówień (w tym eksportowych) przy nieznacznym wzroście Wskaźnika Oczekiwanej Produkcji.

Dzisiejsze dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19