Aktualności firm stowarzyszonych

Planowane połączenie Dentons z firmą Gallo Barrios Pickmann w Peru

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Planowane połączenie zapewni firmom renomę oraz wzmocni wsparcie klientów w Peru i na całym świecie.</strong></span></p>

>

Dentons, największa firma prawnicza na świecie, ogłosiła zamiar poł?czenia z Gallo Barrios Pickmann w Peru, kraju uznanym za jedn? z najsilniejszych i najszybciej rozwijaj?cych się gospodarek Ameryki Łacińskiej.  

Jeżeli poł?czenie zostanie zatwierdzone przez partnerów obu firm i sfinalizowane, zapewni klientom Gallo Barrios Pickmann dostęp do doświadczenia i wiedzy tysięcy prawników, w ponad 60 krajach, na sześciu kontynentach. Dotychczasowi klienci Dentons otrzymaj? bezpośrednie wsparcie cenionych prawników Gallo Barrios Pickmann w Limie, stolicy Peru.  

„Poprzez poł?czenie z uznan? firm? w Peru, Dentons potwierdza swoj? renomę jako największa i wiod?ca firma prawnicza na świecie” powiedział Joe Andrew, Globalny Prezes Dentons.  

Planowane poł?czenie jest następstwem zaproponowanego, ogłoszonego na pocz?tku maja strategicznego partnerstwa z brazylijskim Vella Pugliese Buosi Guidoni oraz rozpoczęcia działalności Dentons Muñoz w Ameryce Śrokowej, Dentons López Velarde w Meksyku i Dentons Cardenas & Cardenas w Kolumbii. Jest to część strategii szybkiego rozwoju Dentons w Ameryce Łacińskiej.  

„Dzięki temu poł?czeniu jesteśmy gotowi, aby stać się jedn? z wiod?cych firm prawniczych w Ameryce Łacińskiej” mówi Elliott Portnoy, Globalny Dyrektor Generalny Dentons. „W tym regionie nasza kancelaria rozwija się szybciej, a w poł?czeniu z najlepszymi lokalnymi firmami, szybciej niż ktokolwiek wcześniej.”  

Poł?czenie wzmocni rangę Dentons w kluczowych sektorach i praktykach, takich jak Bankowość i Finanse, Prawo Spółek, Spory i Postępowania S?dowe, Prawo Pracy, Górnictwo i Zasoby Naturalne oraz Prawo Podatkowe.  

„Cieszymy się z perspektywy doł?czenia do Dentons, dzięki policentrycznemu podejściu otrzymamy cenn? platformę, która pomoże zaoferować klientom możliwości realizowania ich własnych strategii” mówi Julio Gallo, Partner z Gallo Barrios Pickmann.  

Po zatwierdzeniu przez partnerów obu firm (zgodnie z planem głosowanie ma się odbyć za kilka tygodni), poł?czenie rozpocznie się jeszcze w 2017 roku.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP