Aktualności firm stowarzyszonych

Panel CSR 2011: Konsument też chce działać

<p><span><span>10 października 2011 w Traffic Clubie w Warszawie odbyła się konferencja &bdquo;Panel CSR - czyli społeczny wymiar marki&rdquo;. Strategicznym celem projekt było poznanie i zrozumienie znaczenia, jakie dla konsumenta mają kierowane do niego komunikaty na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wpływu, jaki wywierają one na jego zachowanie i przekonania. Badanie Panel CSR jest projektem Laboratorium Badania Komunikacji Społecznej i Fabryki Komunikacji Społecznej. </span></span></p>

>

Tegoroczne fala badania Panel CSR wskazuje kilka istotnych zjawisk w zakresie odbioru działań CSR (Corporate Social Responsibility) i CRM (Cause Related Marketing) przez konsumentów. Konsumenci w coraz większym stopniu dostrzegaj? programy CRM firm oraz uznaj? je za działania stałe, wpisane w ich strategię biznesow?. Jednocześnie CSR nie kojarzy się już wył?cznie z ochron? środowiska, ale również z działaniami na rzecz dobra wspólnego i społeczności oraz działaniami opartymi na wzajemności i zaangażowaniu bezpośrednim konsumenta. Z badań wynika, że konsument nie jest już wył?cznie odbiorc? programów społecznego zaangażowania firm i marek, ale chce stać się partnerem w ich realizacji. Ocena motywacji społecznego zaangażowania marek przez respondentów wskazuje jednoznacznie, że konsumenci w dalszym ci?gu programy typu CRM utożsamiaj? z realizacj? celów marketingowych firmy, jednak widoczny jest wzrost wskazań na cele wizerunkowe i wspólne dobro, jako czynniki motywuj?c firmy do zaangażowania społecznego. Większe znaczenie zaangażowania społecznego firm dostrzegaj? kobiety oraz osoby starsze, a aż 56,7% respondentów zadeklarowało, że gotowi s? zapłacić więcej za produkt firmy społecznie odpowiedzialnej. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badania, dostępnymi na stronie panelcsr.pl.
O praktycznej stronie realizacji programów typu CRM opowiedzieli obecni na spotkaniu przedstawiciele czterech marek. Zofia Bugajna z agencji Ciszewski PR zaprezentowała program CRM Belvedere Vodka – Belvedere RED; Tomasz Sulewski z Grupy TP/Orange przybliżył realizowane przez Grupę działania z zakresu CSR 2.0 oraz program People Projects, Beata Ptaszyńska-Jedynak w imieniu Coca-Cola przedstawiła program „nie zatrzymuj, przetwarzaj"; Piotr Ruszak (Starcom) pracuj?cy z mark? Milka opowiedział o jej projekcie "Milka. Razem dla Tatr".

Podsumowaniu wniosków z Panelu CSR oraz prezentacji programów społecznego zaangażowania marek posłużyła dyskusja panelowa z udziałem prelegentów oraz Mirelli Panek-Owsiańskiej z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Moniki Kulik z Grupy TP/Orange oraz Pawła Prochenko z Fabryki Komunikacji Społecznej. Dyskusję poprowadził Leszek Stafiej, publicysta marketingowy i wykładowca.

W 2011 roku partnerem Panelu CSR było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), które wsparło także organizację konferencji. Patronat merytoryczny nad badaniem i konferencj? objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronem konferencji była także Francuska Izba Przemysłowo Handlowa w Polsce oraz portal CSRinfo; przy organizacji współpracował Traffic Club. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły portale: kampaniespoleczne.pl, CR Navigator oraz PRoto.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin