Analizy i badania

Outsourcing Procesów Rekrutacyjnych. Jaki powinien być dostawca RPO?

<p style="text-align: justify;">Rosnący w skali globalnej niedobór talentów, od wielu lat bada i komunikuje agencja zatrudnienia ManpowerGroup . Sytuacja ta sprawia, że konkurencja o pracowników staje się coraz bardziej zaciekła. Firmy będą więc bardziej niż kiedyś polegać na dostawcach usług RPO, aby pozyskiwać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, którzy pozwolą im osiągać cele biznesowe.</p>

>

ManpowerGroup Solutions, światowy lider w dostarczaniu innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, opublikował opracowanie eksperckie „Outsourcing Procesów Rekrutacyjnych. Jaki powinien być dostawca RPO?”.

We współczesnym świecie pracy firmom coraz ciężej jest pozyskiwać odpowiednich pracowników, dlatego wiele z nich decyduje się na korzystanie z doświadczenia dostawców Recruitment Process Outsourcing (RPO) czyli outsourcingu procesów rekrutacyjnych. Według aktualnych prognoz tempo rozwoju globalnego rynku RPO w 2013 roku wyniesie 12-17%[1]. Dostawca usług RPO pełni rolę działu rekrutacji firmy: wykorzystuj?c swoj? wiedzę o rynku, doświadczenie w branży i dostęp do zasobów talentów, może zagwarantować wysoki poziom kompetencji kandydatów, skrócić czas potrzebny na rekrutację i zmniejszyć koszty. S? to aspekty procesu rekrutacji, z którymi pracodawcy często maj? problemy, jeśli próbuj? zajmować się nimi samodzielnie. Nic w tym dziwnego – każda firma działa bardziej efektywnie jeśli skupia się na swojej podstawowej działalności.

- Zależności pomiędzy pracodawcami a dostawcami RPO będ? się zmieniać: ci pierwsi będ? potrzebować nowych usług, a ci drudzy będ? dokładać wszelkich starań, aby zapewniać je klientom i jeszcze bardziej usprawniać procesy pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, - komentuje Magdalena Kalitan-Adamek, RPO Solutions Architect w ManpowerGroup Solutions. - Już dziś można zaobserwować wiele zmian w tym zakresie, jednak ewolucja w kierunku RPO w nadchodz?cych latach będzie jedynie nabierać tempa. Wobec tego wyzwaniem dla firm jest dziś znalezienie dostawcy, który nie tylko zapewni odpowiedni dopływ talentów, ale także będzie w stanie, za pomoc? innowacyjnych rozwi?zań, dostosować się do zmiennych i coraz bardziej skomplikowanych potrzeb rekrutacyjnych, - dodaje Magdalena Kalitan-Adamek.

W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej najlepsi dostawcy usług RPO musz? sprawdzać się w trzech obszarach:

 ?           wykorzystanie Big Data,

 ?           mikrotargeting talentów,

 ?           funkcja laboratorium dla procesów rekrutacyjnych klienta.

Big Data i RPO

Najlepsi pracodawcy wiedz?, jak korzystać z ogromnych zasobów danych cyfrowych (np. z portali społecznościowych czy urz?dzeń mobilnych) i zbierać informacje, aby zidentyfikować, przyci?gn?ć, zatrudnić i zatrzymać talenty. Odpowiedni dostawca RPO musi dysponować możliwości? wykorzystania Big Data na wszystkich etapach procesów rekrutacyjnych.

W dzisiejszych czasach, gdy ewidentny jest niedobór wykwalifikowanych pracowników, a standardowe techniki i strategie rekrutacji s? coraz mniej skuteczne, dostawca usług RPO powinien efektywnie analizować Big Data w celu określenia najlepszych rynków do pozyskania talentów. Kluczowym aspektem jest także zrozumienie potrzeb dostępnych kandydatów i opracowanie sposobów, aby ich przyci?gn?ć.

Mikrotargeting talentów

Kiedyś proces pozyskiwania pracowników ograniczał się do publikacji ogłoszeń i oczekiwania, aż kandydat się zgłosi. Dziś jednak dostawcy usług RPO rozumiej?, że dostarczanie klientom poż?danych pracowników wymaga proaktywnego podejścia. Tylko w ten sposób można dotrzeć do najlepszych ludzi, których umiejętności i doświadczenie pozwol? firmom osi?gn?ć sukces.

Nieustaj?cy postęp technologiczny sprawia, że dostawcy usług RPO maj? dziś szeroki zasób narzędzi, które pozwalaj? na mikrotargeting, czyli dopasowanie strategii rekrutacyjnej do konkretnego człowieka. Dla przykładu: dobry dostawca RPO będzie w stanie pozyskać nazwiska, dane kontaktowe oraz informacje o doświadczeniu i umiejętnościach kandydatów, które mog? nie być dostępne na LinkedIn czy innych portalach społecznościowych. Dodatkowo, dostawca RPO będzie wiedział jak sprawić, aby potencjalny pracownik przyj?ł propozycję pracy i zdecydował się na ewentualn? przeprowadzkę. W tej kwestii kluczowa jest wiedza o tym, jakie oferty pracy rozważa jeszcze kandydat. W ten sposób rekruter może przygotować argumenty i ofertę, która przebije propozycję konkurencji.

RPO jako laboratorium

Najlepsi dostawcy RPO s? zawsze gotowi wprowadzać do swojej oferty nowe metody rekrutacji. Z kolei pracodawcy myśl?cy perspektywicznie korzystaj? z doświadczenia firm świadcz?cych usługi RPO, aby sprostać wyzwaniu niedoboru talentów i poprawiać elastyczność swoich zasobów personalnych.

Jeśli chodzi o technologie, dostawca usług RPO może zaoferować swoim klientom nowoczesne rozwi?zania informatyczne, które odmieni? proces rekrutacji. W praktyce większość firm nie ma czasu ani zasobów, aby inwestować w nowe podejścia i technologie, a potem testować je w wyczerpuj?cy sposób. To kolejny obszar, który dziś jest części? współpracy pomiędzy firm? a dostawc? usług RPO. Najlepsi dostawcy posiadaj? możliwości badawcze i deweloperskie, aby dokładnie sprawdzać najnowsze narzędzia i techniki. Testowanie nowych metod rekrutacyjnych, takich jak wideo-rozmowy kwalifikacyjne czy różne narzędzia wspomagaj?ce mikrotargeting talentów i tworzenie kompletnych baz danych sprawia, że pracodawcy mog? być pewni dostępu do najbardziej efektywnych rozwi?zań bez konieczności inwestycji i samodzielnego ich testowania.

Sukces z RPO

Zmieniaj?ce się potrzeby pracodawców sprawiaj?, że dostawcy usług RPO i ich rozwi?zania również musz? ewoluować, tak aby dostosować się zarówno do klientów jak i kandydatów. Podejście standardowe do wszystkich nie jest dziś w stanie zapewnić organizacjom pozytywnych wyników rekrutacyjnych. Firmom, które przy nim pozostan?, niezwykle ciężko będzie osi?gn?ć sukces ze względu na brak dostępu do talentów. Aby zagwarantować sobie przewagę nad konkurencj? i możliwość przyci?gnięcia i pozyskania najlepszych kandydatów, firmy musz? dziś wymagać więcej od swoich dostawców RPO.

Dostawca nie może ograniczać się do bycia uzupełnieniem działu HR – powinien wcielić się w rolę partnera strategicznego, który dysponuje najnowszymi danymi z rynku i jest w stanie nieustannie dostarczać odpowiedni? ilość kandydatów z niezbędnymi kwalifikacjami. Dzięki analizie danych na temat trendów rekrutacyjnych, wyników finansowych i założeń strategicznych, profesjonalny dostawca usług RPO jest w stanie opracować możliwe scenariusze przyszłych wydarzeń, oszacować zapotrzebowania kadrowe i przygotować plan działań gwarantuj?cy dotarcie w przyszłości do poż?danych zasobów ludzkich. Integruj?c planowanie finansowe z danymi o rynku pracy i źródłach talentów, dostawca RPO jest w stanie przewidzieć również koszty pozyskania pracowników.

W dzisiejszej rzeczywistości, w której króluje niepewność, posiadanie zespołu pracowników o możliwie najwyższych kompetencjach to prawdopodobnie najważniejszy czynnik przewagi konkurencyjnej. Dlatego też spraw? istotn? jest świadome podejście do kwestii zwi?zanych ze współczesnym rynkiem pracy – jego potencjałem i zagrożeniami.

###

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w 25 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

ManpowerGroup Solutions oferuje usługi outsourcingu procesów i funkcji, pracochłonnych lub nie mieszcz?cych się w definicji działalności podstawowej klientów, w szczególności procesów wymagaj?cych dużych nakładów siły roboczej i rekrutacji masowych. ManpowerGroup Solutions usprawnia procesy, bierze odpowiedzialność za zarz?dzanie, realizację zadań i określonych celów biznesowych. Firma projektuje indywidualne rozwi?zania, dopasowane do potrzeb klienta i zorientowane na wyniki, dziel?c się ryzykiem i korzyściami z klientami. Wachlarz oferowanych rozwi?zań obejmuje: Talent Based Outsourcing, Managed Service Programs, Borderless Talent Solutions oraz Recruitment Process Outsourcing. ManpowerGroup Solutions jest jedn? z największych na świecie firm oferuj?cych rekrutację stał? i pracę tymczasow?.


[1]“Recruitment Process Outsourcing Annual Report 2013: Dichotomy of Market Exuberance and Subdued Economy,” Everest Group, marzec 2013 r.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP