Aktualności firm stowarzyszonych

Otwarcie nowej linii produkcyjnej w fabryce Anpharm

<p><span><span>18 milion&oacute;w złotych &ndash; to wartość najnowszej inwestycji firmy Servier w Polsce. Supernowoczesna linia butelkująca, uruchomiona w PF Anpharm S.A. w Warszawie, zwiększy możliwości produkcyjne zakładu należącego do Grupy Servier o kolejne 10 mln opakowań. Tym samym łączna wartość inwestycji Grupy Servier w samym tylko PF Anpharm osiągnęła ponad 133 mln zł.</span></span></p>

>

Najnowsza inwestycja firmy Servier obejmuj?ca zakup linii butelkuj?cej, gruntu oraz budynków umożliwi wytwarzanie w Anpharm S.A., fabryce należ?cej do Grupy Servier, preparatów zawieraj?cych peryndopryl* z arginin?. Ma to olbrzymie znaczenie dla pacjentów, ponieważ peryndopryl, lek dostępny w Polsce od 1992 roku, jest obecnie stosowany przez ponad 400 000 polskich pacjentów. Peryndopryl jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i niewydolności serca. To jeden z najlepiej przebadanych leków kardiologicznych na świecie. W dużych, międzynarodowych programach badawczych wykazano, że stosowanie peryndoprylu, także w poł?czeniu z indapamidem lub amlodypin? zmniejsza śmiertelność całkowit?, liczbę zawałów mięśnia sercowego, udarów mózgu i innych powikłań ze strony układu sercowo naczyniowego.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Anpharm S.A. zostało utworzone w grudniu 1993 roku z inicjatywy grupy naukowców Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie. W 1997 roku właścicielem większościowego pakietu akcji firmy została Grupa Servier, a od 2008 roku PF Anpharm S.A. w całości należy do Grupy Servier.

Grupa Servier to druga, co do wielkości francuska firma farmaceutyczna na świecie. Firma opiera swoj? działalność na badaniach naukowych i tworzeniu leków innowacyjnych w następuj?cych obszarach terapeutycznych: choroby układu kr?żenia, metabolizm, reumatologia, zdrowie psychiczne oraz onkologia. Grupa Servier przeznacza na działalność naukowo-badawcz? ponad 25% swojego obrotu, podczas gdy średnia dla firm innowacyjnych wynosi 16%. Firma została założona w 1954 roku przez doktora medycyny i farmacji Jacquesa Servier. Obecnie, Servier to międzynarodowy koncern, który jest obecny w 140 krajach na 5 kontynentach i zatrudnia na całym świecie ponad 20, 000 pracowników (w tym prawie 3,000 osób w ośrodkach naukowo-badawczych).

Znacz?ce inwestycje finansowe oraz transfer nowoczesnej technologii do Polski umożliwiły dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa PF Anpharm. Zwiększono wielkość produkcji o ponad 500% z 4 mln do 25 mln opakowań rocznie, zwiększaj?c równocześnie liczbę zatrudnionych do z 80 do 140 osób. Ł?cznie Grupa Servier zatrudnia w Polsce blisko 500 wysoko wykwalifikowanych pracowników w obszarze badań, produkcji i informacji medycznej.

„Firma Servier konsekwentnie inwestuje w Polsce pomimo niesprzyjaj?cych perspektyw makroekonomicznych. Dzięki tym inwestycjom PF Anpharm stale się rozwija. Ostatnia inwestycja o wartości 18 000 000 złotych daje możliwość zwiększenia, produkcji, a także eksportu. Ta najnowsza inwestycja potwierdza jak ważnym krajem jest Polska dla firmy Servier. Przypomnę, że pod względem wielkości produkcji, polska fabryka należy do największych w Grupie Servier. Po zakładach w Gidy (we Francji) i Arklow (w Irlandii) to trzeci producent leków Servier na świecie.” – mówi Dyrektor Wytwórni Anpharm S.A., Colm Murphy.

Obecnie, prawie wszystkie produkty Grupy Servier przeznaczone na polski rynek (ok. 95%) s? wytwarzane przez PF Anpharm. Ponad 20% produktów wytwarzanych przez PF Anpharm jest przeznaczonych na eksport m.in. do Francji i Rosji, a także na rynki Europy Środkowo-Wschodniej (w tym do krajów bałkańskich, krajów byłej Jugosławii,
Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii).

Nowa linia produkcyjna umożliwi rozpoczęcie wytwarzania sześciu nowych produktów przeznaczonych zarówno na rynek lokalny jak i eksport.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY SERVIER: ANPHARM


- 3 - PF Anpharm to trzeci, co do wielkości zakład produkcyjny wytwarzaj?cy leki Servier na świecie,

- 133 000 000 złotych – to całkowita wartość inwestycji poniesionych przez Servier w Anpharmie,

- 18 000 000 złotych – to wartość najnowszej inwestycji firmy Servier w linię butelkuj?c? do wytwarzania preparatów zawieraj?cych peryndopryl z arginin? w PF Anpharm,

- 10 000 000 opakowań rocznie – o tyle zwiększ? się możliwości produkcyjne Anpharmu,

- 31 metrów to całkowita długość Linii produkcyjnej, na któr? składa się 10 różnych urz?dzeń,

- 5 000 000 tabletek jest produkowanych codziennie w PF Anpharm,

- 1 miliard 200 milionów tabletek to całkowita wielkość produkcji przedsiębiorstwa rocznie,

- 20% produktów wytwarzanych przez PF Anpharm jest przeznaczonych na eksport,

- 95% produktów firmy Servier przeznaczonych na rynek polski jest wytwarzanych w PF Anpharm,

- 500% - o tyle zwiększyła się wielkość produkcji w PF Anpharm dzięki inwestycjom firmy Servier.

* Obecnie peryndopryl jest dostępny w monoterapii (Prestarium 5mg i Prestarium 10mg), a także w postaci preparatów złożonych.
Preparaty złożone:
- peryndopryl z indapamidem: Noliprel, Noliprel Forte, Noliprel Bi-Forte, Tertensif Kombi, Tertensif Bi-Kombi
- peryndopryl z amlodypin?: Co-Prestarium 5/5, Co-Prestarium 5/10, Co-Prestarium 10/5, Co-Prestarium 10/10


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP