Analizy i badania

Opóźnia się wydawanie elektronicznych odpisów z KRS

<p><span>Od 1 stycznia 2012 r., wskutek zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają taką samą moc jak dokumenty papierowe wydawane przez Centralną Informację KRS. Warunkiem jest, aby zawierały identyfikator wydruku oraz wskazanie adresu strony internetowej, na kt&oacute;rej zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru.</span></p>

>

Co ważne, elektroniczne odpisy maj? być wydawane bezpłatnie. Zgodnie z nowymi przepisami, Centralna Informacja KRS ma też obowi?zek bezpłatnego udostępniania w Internecie aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych. Niestety, wydawanie elektronicznych odpisów się opóźni. Dyrektor Departamentu Informatyzacji Rejestrów S?dowych Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował, że system internetowego wydawania odpisów zostanie uruchomiony dopiero w drugim kwartale 2012 r. Zgodnie z zapowiedziami, 1 stycznia 2012 r. ruszyła natomiast rejestracja elektroniczna spółek z ograniczon? odpowiedzialności?, tzw. S-24. W ci?gu pierwszych 10 dni działania systemy ponad trzysta osób założyło konta na Platformie Usług Elektronicznych dla KRS, złożono też kilkadziesi?t wniosków o rejestrację spółki.

Informacja pochodzi z newslettera Accreo Legal Flash - styczeń 2012 >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP