Analizy i badania

Opłaty związane z łącznością podbiły inflację

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI wzrosła w czerwcu do 0,3% r/r wobec 0,2% w maju, co było powyżej naszej prognozy (0,0%) i konsensusu rynkowego (0,2%). Do wzrostu inflacji w największym stopniu przyczyniło się zaskakująco silne zwiększenie dynamiki cen w kategorii "łączność” z -1,1% r/r w maju do 1,3%, co było efektem wprowadzenia nowych ofert przez operatorów sieci komórkowych.</p>

>

W konsekwencji, według naszych szacunków inflacja bazowa z wył?czeniem cen żywności i energii wzrosła do 1,0% r/r z 0,8% w maju. W kierunku zmniejszenia rocznego wskaźnika inflacji oddziaływał spadek dynamiki cen paliw z 0,4% r/r w maju do -0,6% w czerwcu, zwi?zany z efektami podwyższonej ubiegłorocznej bazy, a także dalszy spadek dynamiki cen żywności z -0,8% r/r w maju do -0,9% w czerwcu. Główn? przyczyn? spadku rocznego wskaźnika wzrostu cen żywności było silne obniżenie dynamiki cen owoców, będ?ce efektem dobrych tegorocznych zbiorów.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP