Analizy i badania

Ograniczona zmienność na krajowym rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,95 (spadek o 1pb), 5-letnie zwiększyły się do 2,4775 (wzrost o 2pb), a 10-letnie do poziomu 2,9609 (wzrost o 3pb).</p>

>

Przez cały tydzień mieliśmy do czynienia z ograniczon? zmienności? stawek IRS na całej długości krzywej. Wynikało to z faktu, że wzrost awersji do ryzyka oddziaływał jednocześnie w kierunku spadku rentowności długu na rynkach bazowych i wzrostu premii za inwestycje w polskie obligacje. Przeciwny kierunek oddziaływania tych dwóch czynników sprzyjał stabilizacji stawek IRS. Czwartkowa aukcja zamiany, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadaj?ce w 2018 r. i 2019 r., sprzedaj?c obligacje o 2- , 5-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności za 5,9 mld zł nie miała istotnego wpływ na krzyw?.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? zaplanowane na wtorek i środę wyst?pienia prezesa FED J. Powella przed Kongresem. Uważamy, że jego wypowiedzi mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS. Zagregowany wpływ licznych danych z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, indeksy Philadelphia FED i NY Empire State oraz dane z rynku nieruchomości) na polski rynek długu będzie naszym zdaniem ograniczony. Neutralne dla stawek IRS będ? w naszej ocenie krajowe dane o bilansie płatniczym, rynku pracy oraz sprzedaży detalicznej. Z kolei materializacja naszej prognozy dotycz?cej produkcji przemysłowej w Polsce będzie oddziaływała w kierunku wzrostu 2-letnich stawek IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Koronawirus: pakiet antykryzysowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet antykryzysowy. Są to: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...

Newsletter Specjalny nr 6

Prace legislacyjne nad ustawą regulującą tzw. tarczę antykryzysową zostały zakończone i w dniu 31 marca 2020r. weszła w życie zasadnicza większość...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP