Partnerzy

Ogłoszono nominacje w konkursie Kampania Społeczna Roku 2014

<p style="text-align: justify;"><strong>Celem dorocznego konkursu jest promowanie dobrych praktyk w marketingu społecznym w Polsce. W tym roku do nagrody Kampania Społeczna Roku 2014 jury nominowało 35 kampanii. Laureatów poznamy 19 maja w trakcie uroczystej Gali. </strong></p>

>

W VII edycji Konkursu „Kampania Społeczna Roku” nadesłano opisy 74 kampanii w dwunastu kategoriach. Wśród zgłaszaj?cych znalazły się firmy, instytucje rz?dowe, organizacje pozarz?dowe, agencje reklamowe oraz PR, a także osoby prywatne.

„Z każdym kolejnym rokiem powstaje coraz więcej kampanii społecznych, a co za tym idzie – rosn? także wymagania jurorów odnośnie ich strategii, realizacji i skuteczności. Tegoroczne zgłoszenia miały bardzo wyrównany poziom, w zwi?zku z czym dyskusja była burzliwa, a głosy jurorów rozkładały się często równomiernie” – mówi Paweł Prochenko, przewodnicz?cy jury w Konkursie Kampania Społeczna.

Jak co roku najlepsz? kampanię w kategorii Akcje Zaangażowane Społecznie wybierali Internauci za pośrednictwem portalu kampaniespoleczne.pl, a najlepsz? kampanię zagraniczn? w kategorii Świat wybrało międzynarodowe jury. Tegoroczn? nowości? był z kolei konkurs „Kreatywny OOH” kierowany do autorów plakatów, bilbordów, projektów ambientowych, które powstały dla lub z myśl? o jakieś organizacji pozarz?dowej czy akcji społecznej, ale nie zostały zrealizowane.

Wszystkie zwycięskie kampanie poznamy 19 maja w trakcie uroczystej Gali.

Nominacje w Konkursie Kampania Społeczna Roku 2014

Więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć na stronie: konkurs.kampaniespoleczne.pl.

Organizatorami konkursu s? portal kampaniespoleczne.pl i Fundacja Komunikacji Społecznej, partnerami strategicznymi   Polpharma i Jet Line Outdoor. Partnerzy konkursu to Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Zwi?zek Firm Public Relations, Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP i Teatr Kamienica. Patronatu medialnego udzielili: HATALSKA.COM, RMF Classic – współpraca redakcyjna, PRoto.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, CSR Info, nowymarketing.pl oraz ngo.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP