Aktualności firm stowarzyszonych

Od edukacji do odpowiedzialności – współpraca Dachser i Terre des Hommes

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Dachser, działający globalnie operator logistyczny, wspólnie z organizacją Terre des Hommes pomaga ludziom w indyjskim stanie Uttar Pradesh. Wsparcie obejmuje edukację, ochronę praw człowieka oraz działania proekologiczne. Współpraca operatora logistycznego z organizacją przyniosła lokalnym społecznościom<br /> i środowisku szereg wymiernych korzyści.</strong></span></p>

>

Kooperacja Dachser z Terre des Hommes trwa od 2005 roku. Głównym celem współpracy jest udzielenie pomocy potrzebuj?cym ludziom w sposób, który w przyszłości pozwoli im samodzielnie zadbać o siebie, swoje dzieci oraz otoczenie. Wsparcie obejmuje edukację i kształcenie zawodowe, ekologię a także pomoc ludziom na obszarach wiejskich.
fot. Dachser z Terre des Hommes wspiera m.in. szereg programów edukacyjnych

Pomoc dla ludzi, by mogli pomóc sobie
„Jesteśmy zaangażowani w projekt Terre des Hommes już od ośmiu lat. Kluczowym jego aspektem jest d?żenie do osi?gnięcia takiego poziomu świadomości lokalnej społeczności, aby mogła ona kontynuować rozwój samodzielnie. Nie chodzi o stał? pomoc, ale o ułatwienie tym ludziom osi?gnięcia niezależności”
– mówi Bernard Simon, CEO Dachser. „Nasze działanie nie jest jedynie skrupulatnym realizowaniem punktów naszego programu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako wielka rodzina Dachser czujemy się odpowiedzialni za mniej uprzywilejowane społeczności
w zglobalizowanym świecie”
– dodaje.

W ramach pomocy zrealizowano szereg zajęć przygotowuj?cych do szkoły, w których wzięło udział ponad 11 tys. dzieci. „W takich miejscach jak indyjski stan Uttar Pradesh, edukacja
i kształcenie zawodowe s? kluczem do lepszej przyszłości dla młodych ludzi, szczególnie dla kobiet z obszarów wiejskich”
– mówi Bernhard Simon. „Edukacja tworzy fundament dla budowania pewności siebie, wyrażenia podstawowych potrzeb oraz określenia własnej tożsamości i przyszłości. Tylko wtedy, kiedy ludzie ceni? siebie, potrafi? docenić własne otoczenie oraz odpowiednio o nie zadbać” – wyjaśnia. W ramach działań proekologicznych realizowane s? m.in. zalesiania, do których angażowani s? wszyscy chętni przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy własnoręcznie zasadzaj?c drzewo kształtuj? swoje najbliższe otoczenie. Wpływa to pozytywnie na wzmacnianie wspólnoty oraz budowanie współodpowiedzialności za środowisko naturalne.

fot. dzięki wsparciu Dachser dla Terredes Hommes,
  w zajęciach przygotowuj?cych do szkoły wzięło udział już 11 tys. dzieci

Efekty wsparcia

Współpraca Dachser z Terres des Hommes rozpoczęła się w 2005 roku i ma trwać do 2015. Do tej pory nakłady finansowe na pomoc ze strony Dachser osi?gnęły 900  000 euro. Współpraca przyniosła już szereg wymiernych korzyści:

 • Ponad 11 tys. dzieci uczestniczyło
  w zajęciach przygotowuj?cych do szkoły. 64 proc. z nich trafiło następnie do szkół prywatnych oraz publicznych. Liczba dzieci nie uczęszczaj?cych do szkół została obniżona do 40 proc., a liczba dziewcz?t
  w szkołach wzrosła o 80 proc. Szkoły podstawowe zostały wyposażone
  w specjalne zbiorniki na wodę.
 • 2900 dzieci, w większości dziewczęta, uczestniczyło w kursach realizowanych przez ośrodki kształcenia zawodowego
 • Ponad 4000 dziewcz?t zostało poinformowanych o swoich prawach
 • Ponad 800 dzieci wzięło udział w warsztatach na temat ochrony środowiska
 • Zasadzono ponad 2000 drzew
 • W 67 domach zainstalowano kompostowniki i systemy biogazowe
 • 48 rodzin otrzymało lampy zasilane energi? słoneczn?.

Terre des Hommes jest jedn? z szeregu organizacji i programów pomocowych wspieranych przez cał? międzynarodow? grupę Dachser oraz lokalne spółki krajowe.

O Terre des Hommes

Nazwa organizacji powstałej w 1960 roku w Szwajcarii została zaczerpnięta
z autobiograficznej ksi?żki Antoine de Saint-Exupery „Terre des Hommes”. Autor odwołuje się w niej wielokrotnie do odpowiedzialności każdego człowieka za kształt otoczenia, do potrzeby budowania lepszego świata, konieczności współpracy, wspierania dzieci oraz rozwijania talentów. Organizacja została powołana, aby działać na rzecz najbardziej potrzebuj?cych dzieci, chroni?c je przed nędz?, wyzyskiem ekonomicznym oraz przemoc?. Terre des Hommes posiada status konsultacyjny przy ONZ, UNICEF i Radzie Europy.

O firmie:

Dachser Sp. z o.o. w Polsce reprezentuje międzynarodowego operatora logistycznego Dachser GmbH & Co. KG. Firma została założona w 1930 roku w Kempten (Bawaria/Niemcy) przez Thomasa Dachsera. Obecnie grupa Dachser liczy 347 oddziałów na całym świecie, w tym 8 w Polsce. Tworz? one międzynarodow? i krajow? sieć terminali dystrybucyjnych. Dachser specjalizuje się w transporcie ładunków drobnicowych, przewozie ładunków częściowych (LTL) i całopojazdowych (FTL) oraz usługach magazynowania i konfekcjonowania towarów (logistyka kontraktowa). Firmę wyróżnia innowacyjny system informatyczny, wspólny dla wszystkich oddziałów Dachser. Atutem firmy jest dynamicznie rozwijaj?ca się sieć poł?czeń drobnicowych na terenie Europy. Sieć spedycji lotniczej i morskiej zapewnia poł?czenie z całym światem. Dachser to jeden z niewielu operatorów logistycznych, który skutecznie ł?czy globalny zasięg, ogromn? skalę operacji z elastyczności?
i spersonalizowan? obsług?.

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarz?du
ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź
Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com
www.dachser.pl

Kontakt prasowy:
GlobalBrand Institute |
Biuro prasowe firmy Dachser
ul. Sarmacka 19/H/172; 02-924 Warszawa
Tel. +48 (22)  428 27 82
www.globalbrand.pl

  Katarzyna Próchniak | Account Manager
T:
+48 (22) 428 27 82   E:katarzyna.prochniak(@)globalbrand.pl

Rafał Smoliński | Head of Accounts
T:
+48 (22) 428 27 82   E:rafal.smolinski(@)globalbrand.pl


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin