Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy oddział Sii w Polsce. 6 lat – 6 oddziałów

Technologiczna spółka Sii - jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm outsourcingowych IT w Polsce, otworzyła właśnie swój nowy oddział, w Łodzi. Firma rozwija się z żelazną konsekwencją: jest to 6 oddział Sii otwierany w 6 roku jej działalności w Polsce. W ciągu ostatnich 3 lat Sii urosła o ponad 300% i zatrudnia obecnie blisko 1000 specjalistów IT.

>

Nowa inwestycja Sii rusza właśnie w czerwcu w samym sercu Łodzi, na ul. Piotrkowskiej 89. Decyzję o otwarciu oddziału spowodowała rozwijaj?c? się dynamicznie współpraca z łódzkimi klientami i rosn?ce zainteresowanie tego typu usługami na łódzkim rynku. Obecnie w Łodzi Sii pracuje głównie dla klientów z sektora bankowego.

„Nauczeni doświadczeniami starszych oddziałów Sii w Polsce chcemy być bliżej naszych klientów – tym razem w Łodzi, bo widzimy ogromny potencjał na dobr? współpracę oraz potencjał miasta i jego mieszkańców. – mówi Maciej Topczewski, Dyrektor Regionalny Sii Łódź. – Decentralizacja pozwala nowemu ddziałowi Sii zachować duż? decyzyjność, a to z kolei sprawia, że jesteśmy bardziej elastyczni i szybciej dostarczamy Klientowi usługę. Z czego niew?tpliwie ciesz? się łódzcy klienci naszej firmy, z którymi Sii buduje współpracę już od dłuższego czasu. Ta współpraca ma teraz szansę ogromnie się rozwin?ć dzięki bliskości nas jako dostawcy”.

Otwarcie nowego oddziału Sii w Łodzi daje też szansę rozwoju młodym specjalistom z różnych dziedzin. Zapotrzebowanie jest duże nie tylko na inżynierów IT. – „Budujemy nasz nowy łódzki zespół od podstaw. Do końca 2012 roku chcemy zatrudnić około 40 osób. – opowiada dyrektor Sii Łódź. - Do tocz?cych się już projektów w sektorze bankowym potrzebujemy programistów java i .net oraz administratorów systemów i analityków IT. Ale ogromny potencjał na rozwój w najbliższym czasie maj? też specjaliści, którzy doł?cz? do naszego zespołu biurowego, np. w dziale HR czy administracji. Rozwój Sii pokazuje, że praca z nami jest naprawdę niepowtarzaln? szans? na osobisty rozwój, bo większość kluczowych menedżerów zostało nimi w drodze awansu wewnętrznego”. – dodaje Topczewski.

Dynamiczny rozwój Sii znajduje odzwierciedlenie w liczbach. Firma istniej?ca od 6 lat rozwija się z żelazn? konsekwencj?: co roku otwierany jest nowy oddział (Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Kraków, Łódź). W 2009 roku zatrudniała 200 osób, obecnie w Sii pracuje blisko 1000 specjalistów IT najwyższej klasy! Do końca 2013 roku planowane jest zatrudnienie kolejnych 700 osób.

Sii sp. z o. o. jest firm? świadcz?c? usługi w zakresie informatyki i nowoczesnych technologii. Wspiera klientów w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarz?dzania infrastruktur? oraz integracji i utrzymania systemów. Specjaliści Sii realizuj? projekty dla wiod?cych firm na polskim rynku z sektorów bankowości i finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki i przemysłu.

Spółka powstała w styczniu 2006 r. w Warszawie, z inicjatywy Gregoire’a Nitota, prezesa firmy i posiadacza 30% udziałów w firmie. Po sześciu latach działalności Sii zatrudnia blisko 1000 osób w sześciu oddziałach: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Kraków i Łódź. Sii inwestuje również w badania i rozwój, bior?c udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej. Więcej informacji o firmie na stronie: www.pl.sii.eu

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19