Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy fundusz zagraniczny z ochroną kapitału BNP Paribas Banku

<p><span style="font-size: medium;"><strong>1 lipca rozpoczyna się subskrypcja nowego, zagranicznego subfunduszu Global Partners</strong><strong><span style="color: #000000;">Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień, zarządzanego przez KBC Asset Management w Luksemburgu i reprezentowanego w Polsce przez KBC TFI SA. Uczestnik subfunduszu może skorzystać ze strategii inwestycyjnej, która pozwala na uzyskanie ponadprzeciętnego zysku oraz dąży do ochrony wartości aktywów na poziomie 90 proc. na koniec każdego roku funkcjonowania subfunduszu</span></strong></span></p>

>

Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień to propozycja dla osób, które poszukuj? szansy na zysk, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka zwi?zanego z inwestowaniem w akcje. Fundusz stosuje mechanizm CPPI, czyli „Constant Proportion Portfolio Insurance”, który automatycznie dobiera proporcje inwestycji w akcje i obligacje do bież?cej sytuacji na rynku finansowym, aby zrealizować swoje cele. Jednocześnie, dzięki wycenie tytułów uczestnictwa w każdy dzień roboczy w Luksemburgu i Belgii, subfundusz umożliwia ulokowanie środków lub zakończenie inwestycji w dowolnym momencie. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł.

Osoby, które zdecyduj? się na t? inwestycję, maj? szansę na zyski charakterystyczne dla funduszy mieszanych, przy jednoczesnej ochronie 90 proc. wartości aktywów na koniec każdego roku funkcjonowania subfunduszu przy bezterminowym okresie inwestycji. Ponadto, uczestnicy maj? możliwość skorzystania w okresie subskrypcji z lokaty pomostowej o  oprocentowaniu 2,60 proc.
w skali roku, dzięki czemu ich środki finansowe „pracuj?” nawet przed okresem rozpoczęcia funkcjonowania subfunduszu.

Global Partners Zabezpieczenia Aktywów Sierpień 90będzie dostępny we wszystkich 223 oddziałach BNP Paribas Banku w Polsce. Subskrypcja potrwa do 29 sierpnia 2014 r.

BNP Paribas Bank Polska SA należy do Grupy BNP Paribas, wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o  międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas zatrudnia blisko 190 tys. osób w prawie 80 krajach, w tym 145 tys. osób w Europie. Grupa prowadzi działalność w  trzech kluczowych obszarach: Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna i  Inwestycyjna oraz usługi zarz?dzania aktywami i maj?tkiem (Investment Solutions). W Europie Grupa prowadzi działalność na 4 rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Obszar bankowości detalicznej rozwija się dynamicznie w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej oraz w zachodniej części USA. W obszarach Bankowości Korporacyjnej i  Inwestycyjnej oraz Investment Solutions, Grupa BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, posiada siln? pozycję w Ameryce Północnej i  Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w regionie Azji i Pacyfiku.

BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin