Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy blog Kancelarii Wardyński i Wspólnicy poświęcony nowym technologiom i prawu.

<p style="text-align: justify;">Do adresów, gdzie można znaleźć informacje poświęcone nowym technologiom i prawu właśnie dołączył <strong><a href="http://www.newtech.law/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://zasobygwp.pl/redirect?sig=fb55d00f461c177b2ba0bbe5131d0f39df78cfc3c6704022a6d8e25af10cab30&amp;url=aHR0cDovL3d3dy5uZXd0ZWNoLmxhdw==">www.newtech.law</a>.</strong>Blog będzie miejscem, w którym <strong>prawnicy kancelarii </strong>Wardyński i Wspólnicy oraz <strong>zaproszeni goście</strong> będą dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat nowych technologii. Z uwagi na profil autorów publikowane teksty będą pisane przede wszystkim z perspektywy prawnej. </p>

>

Naszym celem nie jest jednak jedynie stworzenie kolejnego specjalistycznego forum dla prawników zajmuj?cych się t? dziedzin?. Zależy nam na  tym, aby pokazywać również szerszy kontekst nowych technologii. Uważamy bowiem, że nie da się prawidłowo uchwycić istoty dokonuj?cych się na  naszych oczach przeobrażeń bez umiejętnego ł?czenia wielu perspektyw. Z  tego powodu na  naszym blogu znajd? się również teksty dotycz?ce  etycznych, kulturowych oraz społecznych aspektów  nowych technologii.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP