Podsumowanie wydarzeń  •  Izba

Noworoczny koktajl członków CCIFP w Ambasadzie Francji

Poniedziałek 13 stycznia rozpoczął na nowo cykl comiesięcznych spotkań francusko-polskiej wspólnoty biznesowej, organizowanych przez CCIFP. Noworoczne rendez-vous biznesu, które odbyło się, wzorem ubiegłych lat, w Ambasadzie Francji, było okazją do spotkania biznesu zrzeszonego we Francusko-Polskiej izbie Gospodarczej z Ambasadorem Francji oraz przedstawicielami francuskiego korpusu dyplomatycznego.

Uroczysty koktajl jest każdego roku wyjątkowym momentem by przekazać sobie życzenia na nadchodzący rok, ale i przedstawić kalendarz planowanych wydarzeń i projektów realizowanych dla członków Izby.

Po krótkiej prezentacji i zapowiedzi najważniejszych aktywności CCIFP przez Monikę Constant, Dyrektor Generalną CCIFP, życzenia noworoczne przekazał Jean-Francois Fallacher, Prezes CCIFP, nakreślając kierunek działań w najbliższych miesiącach, w kontekście objęcia prezydencji w IGCC (International Group of Chambers of Commerce) oraz zbliżającej się wizyty dyplomatycznej w Polsce Prezydenta Francji.

Słowo wstępu zaadresował do zebranych gości również Ambasador Francji, podsumowując ważne dokonania i sukcesy Polski jako istotnego partnera gospodarczego i politycznego na arenie europejskiej i podkreślając wagę kontynuacji współpracy francusko-polskiej na płaszczyźnie zarówno ekonomicznej, biznesowej, jak i społeczno-kulturowej. Partnerstwo między dwoma krajami jest, jak zauważył Ambasador, fundamentem dla realizowania bieżących celów gospodarczych, budujących silną wspólnotę europejską.

 

W kolejnej części spotkania goście kontynuowali rozmowy przy lampce wina i tradycyjnym cieście francuskim 'Galette des rois', zaserwowanej dzięki uprzejmości firmy Carrefour Polska, 

 

Dziękujemy gościom oraz partnerom wieczoru.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin