Aktualności firm stowarzyszonych

Nowi stażyści i studenci w polskich oddziałach Dachser

<p style="text-align: justify;"><strong>Firma Dachser wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego przyjęła na staże i praktyki do swoich oddziałów kolejnych młodych ludzi w ramach programu stażowego oraz dualnych studiów logistycznych realizowanych przy współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki  w Poznaniu.</strong></p>

>

Dachser od pocz?tku swojej działalności w Polsce aktywnie angażuje się w edukację przyszłych logistyków. Głównym celem operatora jest wł?czenie w programy nauczania zajęć praktycznych, dzięki którym młodzi ludzie będ? lepiej przygotowani do realizowania swojej kariery zawodowej.

Program stażowy

Dachser realizuje autorski program stażowy w Polsce od 2010 roku. Na staże trwaj?ce dwa lata operator rekrutuje absolwentów szkół średnich, którzy chc? zwi?zać swoj? przyszłość z logistyk?. Zostaj? oni zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony, maj? więc pensję i wszystkie pracownicze przywileje. Stażyści przechodz? przez kolejne działy firmy, dzięki czemu poznaj? cał? organizację. Jednocześnie zgłębiaj? swoj? wiedzę, korzystaj?c z platformy e-learningowej, w której uczestnicz? stażyści z innych krajów. Często po zakończeniu stażu znajduj? oni zatrudnienie właśnie w Dachser.

Studia dualne

Firma Dachser była inicjatorem pierwszych w Polsce logistycznych studiów prowadzonych w modelu dualnym, które uruchomiła rok temu Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Operator logistyczny jest głównym partnerem tego projektu. Studia dualne I stopnia trwaj? 6 semestrów i maj? charakter niestacjonarny. Każdy semestr jest podzielony na dwie części: cześć teoretyczn? czyli naukę w systemie akademickim na WSL oraz praktyczn? pracę w określonym oddziale firmy logistycznej. Rok akademicki 2015/2016 będzie już drugim, w którym Dachser przyjmuje studentów z WSL.

Pocz?tek kariery w logistyce

Na staże przyjęliśmy właśnie kolejnych 7 młodych ludzi, a   w ramach współpracy z Wyższ? Szkoł? Logistyki z Poznania 6 nowych studentów będzie odbywało u nas praktyki – mówi Agnieszka Józwik, dyrektor personalny w Dachser w Polsce. Stażyści i studenci będ? pracować i uczyć się w naszych oddziałach w Warszawie, G?dkach pod Poznaniem, Wrocławiu, Strykowie, Szczecinie i Gdańsku. Staże i praktyki s? dla nas świetnym sposobem na pozyskanie dobrze przeszkolonych, sprawdzonych pracowników, którzy s? zdeterminowani, aby realizować swoj? karierę właśnie w logistyce. Do tej pory zatrudniliśmy 44 młodych ludzi, którzy wcześniej odbyli u nas staże lub praktyki i jesteśmy z tego faktu niezmiernie zadowoleni -– dodaje.

***

Dachser w Polsce

Firma Dachser zatrudnia w Polsce obecnie ponad 340 pracowników w 8 oddziałach (dwa w Warszawie oraz w Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Sosnowcu oraz Gdańsku).   Firma specjalizuje się w transporcie ładunków drobnicowych, przewozie ładunków   częściowych (LTL) i całopojazdowych (FTL) oraz usługach magazynowania i konfekcjonowania towarów, a także logistyce transportu lotniczego i morskiego.

Więcej informacji na temat firmy Dachser: www.dachser.pl

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarz?du
ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź
Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com
www.dachser.pl

Kontakt dla mediów:

Anna Szałek-Kowalska
Specjalista ds. marketingu i PR
anna.szalek-kowalska(@)dachser.com
tel. +48 42  279 02 41

GlobalBrand Institute – biuro prasowe Dachser
Katarzyna Próchniak
katarzyna.prochniak(@)globalbrand.pl
tel. +48 22  428 27 82

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP